Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Vojvodovo ze Suvatu   V roce 2010 podnikli Marek Jakoubek, Lenka J. Budilová, Kateřina Filipová a Bořivoj Kňourek cestu do Bulharska. Přestože hlavním cílem byly Belince, nemohli vynechat návštěvu Vojvodova. Jaké bylo Vojvodovo v roce 2010? Čtěte dále.

Božidar Popov   V první části reportáže z naší letošní cesty do Bulharska jsme vás zavedli do obce Belinci v severozápadní části Bulharska, do které se v roce 1935 přestěhovala část vojvodovských Čechů. Asi 50 km od Belinců leží město Šumen, ve kterém jsme navštívili Božidara Popova, syna bývalého vojvodovského kazatele Simeona Popova. Dalším cílem expedice pak byla obec Sesek, nebo spíše pokus o její nalezení.

Thumbnail image   Marek Jakoubek i Lenka Budilová jsou v Bulharsku doslova „jako doma“. Jejich letošní druhá návštěva však byla přece jen trochu odlišná. Nejeli totiž sami. Společně s nimi cestovali do Bulharska také paní Kateřina Filipová a Bořivoj Kňourek, administrátor těchto stránek. „Expedice Belinci 2010“, jak byla cesta s mírným nadhledem nazvána, měla tři hlavní cíle: návštěvu obce Belinci, uskutečnění pokusu o nalezení zaniklé české obce Sesek a návštěvu Vojvodova. V tomto článku si můžete přečíst o první části cesty, jejímž cílem byly Belinci. 

Pohled na Vojvodovo   V prvním díle reportáže z naší cesty do Bulharska jste s námi navštívili Vojvodovo, vojvodovské obyvatele a Orjachovo. Ve druhém díle se můžete seznámit s blízkým vojvodovským okolím, s naším druhým pokusem nalézt obec Sesek a společně pak navštívíme Šumen a vojvodovského kazatele pana Popova.

vojv2011-spolecna-s   V roce 2010 absolvovali tvůrci tohoto webu cestu do Bulharska, jejímž hlavním cílem byly Belince. V roce 2011 na ni navázali druhou společnou cestou, z níž většinu času strávili ve Vojvodovu a jeho okolí. Účastníků bylo celkem šest: Lenka a Marek Jakoubkovi s dcerou Barborkou, Bořivoj Kňourek, Michal Pavlásek a Gabriela Fatková.

klementinum-7709-i   V zasedacím sále Národní knihovny ČR v budově Klementina v Praze se 14. března 2012 od 17:00 hodin uskutečnila přednáška Lenky a Marka Jakoubkových s názvem „Vojvodovo. Česká obec v Bulharsku“. Přednášku pořádala Slovanská knihovna a Bulharský kulturní institut v Praze. .

lenkova-i

 Gorjana Lenkova, atašé z Velvyslanectví Bulharské republiky pronesla na přednášce Marka a Lenky Jakoubkových v pražském Klementinu krátký příspěvek. Pozitivně laděný text nás zaujal a uvádíme jeho přepis.