Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Stránky Vojvodovo.cz

Můj dědeček na Vojvodovu žil a můj otec se tam narodil. O historii mé rodiny jsem se začal zajímat příliš pozdě, v době, kdy můj otec, ani prarodiče již nežili. Snažil jsem se tedy najít více informací o místech, která souvisí s mými předky na Internetu, ale moc jsem toho nenalezl. Při tomto pátrání jsem se však seznámil s Markem Jakoubkem a jeho kolegyní, dnes již manželkou, Lenkou Budilovou, antropology, kteří se historií Vojvodova a jeho obyvatel zabývají.

Myslím, že by bylo škoda, aby z výsledků jejich práce zůstaly jen odborné články a publikace. Vydání knihy o Vojvodovu, bylo prvním významným krokem, jak seznámit širší veřejnost s osudy vojvodovčanů. Knih postupně přibývalo a tak mi připadlo mi užitečné a důležité pomoci s dalším šířením informací o Vojvodovu na poli, které je mi blízké - na Internetu.

Nejsem programátor, ani webový designer a tak tyto stránky nejsou a v budoucnu ani nebudou svým vzhledem a pojetím nijak výjimečné. Mohu se soustředit pouze na jejich obsah a informační hodnotu.

Doufám, že adresa Vojvodovo.cz bude užitečná všem, kteří v souvislosti s Vojvodovem hledají své kořeny a předky, kteří chtějí porozumět způsobu života jeho obyvatel a těm, kteří věří, že znalost a pochopení minulosti může být přínosem nejen pro ně samotné, ale i pro jejich děti, příbuzné nebo přátele. 

Bořivoj Kňourek, administrátor
1. června 2009