Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Přednáška „Vojvodovo“ v Národní knihovně ČR

Pozvánka na přednášku Vojvodovo   V zasedacím sále Národní knihovny ČR v budově Klementina v Praze se 14. března 2012 konala přednáška Lenky a Marka Jakoubkových s názvem „Vojvodovo. Česká obec v Bulharsku“. Přednášku uváděla a celou akcí provázela paní Ivana Srbková ze Slovanské knihovny.

   Přednášky se účastnila řada badatelů - mladších i starších (hlavně etnologů), asi 20 studentů, několik Vojvodovčanů a řada hostů z několika institucí. Účast  byla vysoká a podle reakce zúčastněných byla přednáška hodně zajímavá.

   Autorkou fotografií je paní Eva Hodíková.

Paní Ivana Srbková ze Slovanské knihovny.

 

Lenka a Marek Jakoubkovi.

 

Vojvodovčan pan Klepáček s dcerou.

Ivana Srbková ze Slovanské
knihovny, která prováděla celou akcí.

 

Lenka a Marek Jakoubkovi.

 

Vojvodovčan pan Klepáček s dcerou.

Ivana Srbková a zástupci Bulharského kulturního institutu.

 

Paní Marie Kubalíková.

 

Zcela vpravo pan Pitra.

Volodia Gotsev a Sevdalina Kovářová-
-Kostadinova z Bulharského kulturního
institutu v Praze a hovořící paní Srbková.

 

Paní Marie Kubalíková.

 

Zcela vpravo pan Pitra.

Růžena Havránková, Marie Kubalíková, Jindřich Kubalík, Radoslav Schlögl, Roman Močička.

 

Marek a Lenka Jakoubkovi a Albena Rangelova.

 

Pan Medvec a pan Balaš.

Uprostřed PhDr. Růžena Havránková,
CSc., vlevo zády paní Marie Kubalíková,
zcela vpravo její syn Jindřich Kubalík,
vzadu zprava pan Radoslav Schlögl,
pravnuk Jindřicha Schlögla, učitele
na Sv. Heleně a vedle něj
Roman Močička.

 

Marek a Lenka Jakoubkovi, vpravo
paní Albena Rangelova, CSc.
- vedoucí odd. současné lexikologie
a lexikografie Ústavu pro jazyk
český AV ČR.

 

Vzadu pan Medvec a pan Balaš,
studenti Marka a Lenky Jakoubkových.

Ivana Srbková, vlevo vedle ní Gorjana Lenkova.

 

I. Srbková, V. Gotsev, S. Kovářová-Kostadinova, G. Lenkova, Naďa Poláková, Toni Temenugova.

 

Marek a Lenka Jakoubkovi.

Ivana Srbková ze Slovanské knihovny,
vlevo vedle ní Gorjana Lenkova
- atašé z Velvyslanectví Bulharské
republiky.

 

Zprava doleva: I. Srbková,
V. Gotsev, S. Kovářová-Kostadinova,
G. Lenkova, s brýlemi Naďa Poláková
z velvyslanectví a Toni Temenugova
- bulharská malířka a restaurátorka.

 

Marek a Lenka Jakoubkovi,
na plátně jsou promítnuté obálky
dvou knih Marka Jakoubka
o Vojvodovu.

Vojvodovský rodák pan Pitra.

 

Vpravo Rumjana Todorova.

 

Přednáška v zasedacím sále Národní knihovny.

Vojvodovský rodák pan Pitra.

 

Pravděpodobně bulharské
účastnice přednášky, vpravo
Rumjana Todorova.

 

Zasedací sál Národní knihovny
s částí posluchačů přednášky.

Autorkou fotografií je paní Eva Hodíková.