Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

drnholec   Na oficiálních i neoficiálních stránkách jihomoravské obce Drnholec je v části o historii zmínka o reemigrantech, kteří se v této obci usadili po válce. Z textu o historii obce vyjímám pouze malou část, ve které se o reemigrantech píše. Autorem textu je Jiří Janeček, učitel z Drnholce.