Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku
nasi-v-bulharsku-obalka

Ján Michalko

   Autorem knihy Naši v Bulharsku je Slovák Ján Michalko a „našimi“ jsou tedy Slováci. Přesto je kniha zajímavá a důležitá i pro Čechy, především její počáteční kapitoly. Ján Michalko byl učitelem, který mezi svými krajany v Bulharsku pracoval a v roce 1936 vydal o jejich životě knihu. V následuujícím příspěvku je uveřejněna první kapitola.

Josef Vařeka

V časopise Český lid vyšla v roce 1990 studie významného českého etnografa PhDr. Josefa Vařeky, DrSc. věnovaná Čechům v Bulharsku. Tato studie vyšla pak také v roce 2007 jako součást sborníku prací tohoto etnografa vydaného k jeho 80. narozeninám (v roce 2008 J. Vařeka zemřel).

Bulharský deník - obálka.

František Kubka

   František Kubka (1894 – 1969) byl český novinář, prozaik, básník, dramatik, germanista a překladatel. V letech 1946–1949 byl vyslancem v Bulharsku. Knihu Bulharský deník napsal po svém návratu z Bulharska. Z knihy uveřejňujeme dvě kapitoly. První se týká obecně Čechů v Bulharsku se zmínkou o Vojvodovu, druhá pak přímo Vojvodova.