Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

cesi-v-cizine-9Iva Heroldová

   Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR vydal v rámci své edice „Národopisná knižnice“ několik sborníků pod názvem „Češi v cizině“. Ve sborníku číslo 9 z roku 1996 byla uveřejněna práce Ivy Heroldové „Vystěhovalectví do jihovýchodní Evropy“. (Vynechali jsme z ní část, která se zabývá vystěhovalectvím do prostoru bývalé Jugoslávie.) Iva Heroldová (* 1926 — † 2005) byla významná etnoložka, která část své vědecké práce věnovala reemigrantům.