Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Stanislav Brouček

   Text Stanislava Broučka se zabývá historií českého vystěhovalectví z hlediska jednotlivých oblastí a také časové posloupnosti. Text vznikl v rámci vědeckého grantu „Exil sám o sobě“. Etnolog PhDr. Stanislav Brouček, CSc. se věnuje českému vystěhovalectví, exulanství a vztahům zahraničních Čechů k domovu.

Jan Auerhan

   JUDr. Jan Auerhan (1880–1942) byl především významný statistik, který tento obor pozvedl v Československu na světovou úroveň. Zabýval se však také vystěhovalectvím a krajany v zahraničí a psal o těchto tématech knihy a články. Uveřejnujem jeho drobnou, ale zajímavou publikaci z roku 1918, která mapuje české a slovenské zahraniční menšiny.

Obálka encyklopedie Československá vlastivěda   Ve třicátých letech minulého století bylo vydáno jedno z našich encyklopedických děl — „Československá vlastivěda“.

   Jednalo se o desetisvazkové dílo, které vyšlo pod záštitou Masarykovy akademie práce. V pátém svazku vydaném v roce 1931 a nazvaném „Stát“ je část, která se týká Čechoslováků v zahraničí. Pod hesly Rumunsko a Bulharsko jsme nalezli drobné zmínky o českých obcích v Banátu a také o Vojvodovu.