Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Kalendárium – použitá literatura

AUERHAN, Jan.: Čechoslováci v Jugoslávii, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku. Praha 1921.

BLANÁR, V.: Vývin jazyka slovenskej a českej menšiny v Bulharsku. Slavia, 22, 1953, s. 195–205.

Евангелска методистка църква – с. ВОЙВОДОВО, dostupné na: www.emk.bg (navštíveno 5.12.2009).

FABOUKOVÁ, Lýdie (2006) Stručné dějiny Vojvodova (Lýdie Fabouková na motivy Jána Michalka), in: JAKOUBEK, Marek (2006): Osud Vojvodovo, in: Jovova-Dimitrova, Snežanka, Majchrakova, Lenka, eds., По пътя кам познанието, s. 9-20. Sofia: Bohemia klub

Findeis, Jan. (1929) Vojvodovo. In: Jubilejní ročenka československé kolonie v Bulharsku 1868–1928. Sofie: 220–225.

FOLPRECHT, Josef (1937) Československé školské obce v evropském zahraničí, Praha: ČS. Ústav zahraniční.

HŘÍBEK Josef (1927) Po stopách československé emigrace v Bulharsku, Naše zahraničí, roč. VIII, č. 1-2, str. 24-28.

JAKOUBEK, Marek, NEŠPOR, Zdeněk, HIRT, Tomáš, eds. (2006): Neco Petkov Necov: Dějiny Vojvodova, vesnice Čechů a Slováků v Bulharsku. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

JAKOUBEK,  Marek (2008) Materiály k nejstarším dějinám Vojvodova, české obce v severozápadním Bulharsku, Lidé města 10, 1/2008, str. 127-146

Konferenční protokoly uložené v archivu Evangelické metodistické episkopální církve (EMEC) v Sofii; (nestránkováno, nedatováno)

KOVAŘÍK, Petr (1982) K historii benátských a bulharských Čechů a jejich reemigraci na Jižní Moravu, magisterská diplomová práce na Katedře dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity J.E. Purkyně v Brně; (nepubl.)

MÍČAN, Vladimír (1934) Nevratem v nový svět. O československých osadnících, jejich náboženských, školských, osvětových, hospodářských aj. poměrech v Bulharsku, Brno: Knižnice Biblické jednoty.

MICHALKO, Ján (1936): Naši v Bulharsku. Pädesiat rokov ich života, práce, piesne a zvykov. Myjava.

MOČIČKA, Roman – KŇOUREK, Bořivoj (2009) Ze Svaté Heleny a Vojvodova do USA; dostupné na http://www.vojvodovo.cz/ (navštíveno 1.1.2010).

Návrat krajanů z Bulharska (autor neznám), in: Jakoubek, M. – Nešpor, Z. – Hirt, T. (eds.) – Neco Petkov Necov: Dějiny Vojvodova, vesnice Čechů a Slováků v Bulharsku, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň, str. 112-113.

NECOV, Petkov Neco (2006) Dějiny Vojvodova, in: Jakoubek, M.& Nešpor, Z. & Hirt, T. (eds.) – Neco Petkov Necov: Dějiny Vojvodova, vesnice Čechů a Slováků v Bulharsku, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň, str. 27-89; (z bulharštiny přeložil Jakoubek, M., Křivánková, T.)

NIKOLOV, Bogdan (1996) Ot Iskăr do Ogosta. Istorijata na 125 sela i gradove ot bivšija Vračanski okrăg. Sofia: Alisa. Kapitola „Vojvodovo (Gladno pole)“ byla publikována česky in: Jakoubek,  Marek – Materiály k nejstarším dějinám Vojvodova, české obce v severozápadním Bulharsku, Lidé města 10, 1/2008, str. 127-146; překlad této kapitoly se nachází na str. 133-138.

NOSKOVÁ, Helena – VÁCHOVÁ, Jana (2000) Reemigrace Čechů a Slováků z Jugoslávie, rumunska a Bulharska (1945-1954), Praha: Ústav pro soudobé dějiny AVČR

PENČEV, Vladimir (2006): Tempus edax rerum aneb O minulosti a současnosti vojvodovských Čechů,  in: Jakoubek, Marek, Nešpor, Zdeněk, Hirt, Tomáš, eds., Neco Petkov Necov: Dějiny Vojvodova, vesnice Čechů a Slováků v Bulharsku, s. 90-105. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Rezultati ot prebrojavane na naselenieto v carstvo Bălgarija na 31 dekemvri 1900 g. po obštini i naseleni mesta. IV okrăg – Vraca, Sofia: Dăržavna pečatnica.

R.K.J. (1921) Vojvodovčané v Sofii, Československý obzor 1, č. 6 (16.1), Sofie, str. 42-43; kurzíva – MJ.

VACULÍK, J. (1983) Bulharští Češi a jejich reemigrace v letech 1949–1950. Český lid 70: 82–86.

RYCHLÍK, Jan (2000) Dějiny Bulharska. Praha: NLN.

ŠTRBKA Miroslav - Štrbková (Pitrová) Štěpánka (2009) Kusé vzpomínky na Vojvodovo (nepubl.).

STRÝČKOVÁ, Mária (nedat) Zápisky z posledných rokov. Od roku 1982 – 1987, 4. kniha (nepubl.)

VACULÍK, Jaroslav (2002) Poválečná reemigrace a usídlování zahraničních krajanů, Brno: Masarykova univerzita v Brně.

Zpráva o vsi Vojvodovo, Orechovský okres, požadované k oslavám 1000 let od panování cara Simeona a 50 let od osvobození Bulharska – Státní krajský archiv, pobočka Vraca, fond č. 64 K, složka č. 92; Osobní fond Părvana Părvanova; český překlad byl publikován in: Jakoubek,  Marek – Materiály k nejstarším dějinám Vojvodova, české obce v severozápadním Bulharsku, Lidé města 10, 1/2008, str. 127-146; překlad zprávy se nachází na str. 130-132.