Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Kalendárium 1931 - 1940

Pohyb a počet obyvatel  

Datum

  UdálostiDo Vojvodova přichází z ČSR
Karel Konopka. Pozn„Obec čítá přibližně 630 obyvatel,
120 rodin a 96 stavení.“


     

 

 

  1931  


     


Obec Vojvodovo získala po 31 letech statut obce.
Statut mu byl přiznán dekretem č. 162 vyhlášeným
8. dubna roku 1931. Pozn.


Ve Vojvodovu byl založen spolek pro lidovou
osvětu – „čitalište“ Pozn.;; („Češi se jeho zakládání
neúčastnili a dokonce ani po založení si nepřáli
být jeho členy“). Pozn.


      Přistěhoval se „ovčák Dragan Lazarov z horské vesnice,
který se zabývá nákupem a prodejem  ovcí a jehňat.
Přesvědčoval zdejší rodáky, že by bylo dobré, aby si
opatřili ovce, že dávají vlnu a mléko, až si v průběhu
několika let skoro každá rodina zakoupila několik ovcí,
z nichž měli v průběhu roku jehňata, vlnu a mléko.“ Pozn.


Ve Vojvodově žije „106 rodin českých (485 osob),
23 slovenských (91 osoba), 4 bulharsko-české
a 4 rusko-české. Dětí povinných školou
bylo 98 českých a 22 slovenské.
Bulharů bylo 32 rodiny se 127 členy“. Pozn. 

 

 

 

1932

 


 


 

19. května — 3. června
Vladimír Míčan provádí „evangelisační návštěvu“
do Bulharska, během které stráví několik dní
i ve Vojvodovu. Na základě této návštěvy posléze
sepíše odpovídající partie (str. 101-139) knihy:
Míčan, Vladimír (1934) Nevratem v nový svět.
O československých osadnících, jejich
náboženských,školských, osvětových,
hospodářských aj. poměrech v Bulharsku,
Brno: Knižnice Biblické jednoty.


Do Vojvodova přichází ze Svaté Heleny
Adolf Filip (hlava rodiny čítající 3 osoby). 
Pozn.  
  1933Ze zdravotních důvodů Vojvodovo opouští
první český učitel Jan Findeis. Pozn.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1934


 


2. prosince — slavnostní otevření
budovy Národního domu T.G. Masaryka. Pozn.


Příchod učitele Jana Horkého do Vojvodova. Pozn.


Ve Vojvodovu působí učitelé Bohuslav Prudký
a Alois Horký. Pozn.


1934/35 — ve Vojvodovu působí učitelé
Jan Svoboda a Stanislav Uchytil. Pozn.


19. května — proveden státní převrat, následně
rozpuštěny politické strany a společenské organizace;
výrazně omezeno je též krajanské školství (řádné školy
se mění na školy doplňovací).


Obecní výbor ve Vojvodově je rozpuštěn, 
Vojvodovo přestává být samostatnou obcí 
a spadá pod obec Bukjovci. Pozn.


Odchod metodistického kazatele Harmana do Mrtvice. Pozn.  


Několik Bulharů přišlo s nápadem založit v obci
„Kreditní družstvo“ Pozn... Češi neparticipují.
(Kolem 9. 9.1944 a zejména po tomto datu
se počet členů Kreditního družstva zvýšil.) Pozn.


Odchod 12 rodin (62 osob) Pozn. do oblasti
Deli Orman do obce Belinci (Ichtimansko). Pozn.


Ke dni 31. prosince žilo ve Vojvodově
115 krajanských rodin, 582 osob. Pozn.


  

 

  
  1935
 
 
 


  1936„V roce 1936. Bilo zabraňino održavi [od državy Pozn.]
žadnej nesmňel prodavat tak senemohlo aňi koupit.“ Pozn.


   1937Příchod kazatele Simona Popova do Vojvodova. Pozn.


  
  
 
 
 

  1939

 


4. září — je zaznamenáno, že do vesnice přijel vračanský
metropolita Paisij, který (50a) položil základní kámen
pro stavbu nového pravoslavného kostela. Pozn.
(Kostel je ovšem dokončen až roku 1950. Pozn.)


Prokop Maxa, vyslanec Čs. republiky v Bulharsku
navštívil oslavu Čsl. Národního domu
T.G. Masaryka ve Vojvodově. Pozn.