Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Kalendárium 1870 - 1900

 

Pohyb a počet obyvatel  

Datum

  Události


     

1878


     

Osvobození Bulharska.
 

1880


 

(20. května) Bulharským knížetem Alexandrem
Battenbergským byl vyhlášen, coby dekret č. 222,
Zákon o osídlení neosídlené země, který byl
následně zveřejněn v Úředním listu
(Dăržaven vestnik) č. 46, ze dne 31. května.


Svatou Helenu opouští přibližně
35 rodin Pozn, které míří do Bulharska.


Pavel Červeňák (hlava rodiny čítající 6 osob),
Ondrej Gajan (hlava rodiny čítající 6 osob),
Martin Gajan, Jozef Gajan opouštějí obec
Padina (Srbsko) a směřují do Bulharska). Pozn


Pavel Chlebík (hlava rodiny čítající 4 osoby)
 a Jan Chlebík opouštějí obec Kovačica
(Srbsko) a směřují do Bulharska. Pozn. 

 

 

1897

Pozn.


 


Adam Benka (hlava rodiny čítající 2 osoby)
opouští obec Kovačica (Srbsko) a směřuje
do Bulharska. Pozn.


 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1898


 Ondrej Lóci (hlava rodiny čítající 4 osoby),
Jan Lóci, Štefan Lóci, Mária Saková
(hlava rodiny čítající 4 osoby), Štefan Sak,
Štefan Sak (nej)ml., Juraj Sak, Michal Štrpka,
Martin Štrpka a Michal Štrpka (nej)ml. opouštějí
Pitvároš (Maďarsko) a směřují do Bulharska. Pozn.


Ján Samuel (hlava rodiny čítající 6 osob),
Ján Samuel (nej)ml. a Ondej Samuel
opouštějí Nadlak a míří do Bulharska. Pozn.


Ján Papp (hlava rodiny čítající 8 osob)
opouští Nadlak a míří do Bulharska. Pozn.


Ján Samuel, Ján Samuel (nej)ml. a Ondrej Samuel
opouštějí Nadlak a míří do Bulharska. Pozn.

 

 

 

 

1899


 


 

 

 

„Asi 250 Pozn. Bulharů s popem včele ozbrojených
rýči, motykami, kosami a vidlemi přitáhlo
o svatodušních svátcích Pozn. k českým domkům 
a jeden z vůdců řekl Čechům: „Budete-li se nám
protivit, ani duše živa nezůstane.“ A dali se do práce:
stavení rozbořili, studni zničili, pastvisko rozkopali“.


Podle výsledků sčítání obyvatelstva obývalo
v roce 1900 Sesek 191 osob, z toho
109 mužů a 82 žen (Češi: 71 mužů a 53 žen;
Slováci: 23 mužů a 17 žen; ostatní byli podle všeho
banátští Bulhaři – katolíci). Pozn.


Odchod ze Seseku. 


1900 


Založení bezejmenné vsi.