Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Kalendárium 1921 - 1930

Pohyb a počet obyvatel  

Datum

  Události


Do Vojvodova přicházejí Wrangelisté. Pozn.


 „Obec čítá přibližně 630 obyvatel,
120 rodin a 96 stavení.“ Pozn.


     

 

  1921  


     


Odchod kazatele M. Roháčka z obce. Pozn.


Starostou Vojvodova je Matuš Štrpka. Pozn.


    Do Miloslavi na Velkém Žitném ostrově se odstěhovalo
asi 10 rodin, Pozn. tj. cca 40 osob, byli to: Ondrej Louci,
Štefan Louci, Ján Louci, Matúš Štrpka, Ondrej Štrpka,
Matúš Štrpka ml., Štefan Sak, Václav Švejda,
Václav Pitra a další, celkem 40 osob.
Někteří (Štefan Sak, Štefan Sak nejml.,
Juraj Sak Pozn.se vrátili zpět. Pozn. 

1922

 


 


„Svolána porada církve metodistické do Vojvodova,
která usnesení staršovstva schválila, kazatele
Martina R. Pozn. zbavila práva kazatele a vypustila
ho i ze seznamu svého členstva.“ Pozn.


Jako mladý pastor do Vojvodova
je vyslán Gotlib Koval. Pozn.
  
  1923(1920 — 1923)
Vláda Alexandra Stambolijského
(„zemědělská diktatura“).
 


  1924


 


Vojvodovo navštěvuje kazatel František Křesina z Prahy
a činí první návrh na zřízení české školy. Pozn.


Vojvodovo navštěvuje Josef Hříbek.
O své návštěvě referuje in: Hříbek: 1927.


 

 

 

 

Do Vojvodova přichází pozdější
vojvodovský řezník Josef Skládal. Pozn.


  

 

 

 

  

1925„Došlo k rozdělení na církev Metodistickou
a Svobodní bratři (v čele s Kowálem).“ Pozn.


Vybudována úzkokolejná železniční trať
Červen Brkat – Orechovo. Pozn.


Starostou Vojvodova je Václav Dvorský, zástupcem
Alois Kňourek, radní: Anton Hrůza, Metodij Stančev,
J. Filip, J. Kopřiva, J. Švejda, Milan Milanov. Pozn.


Splynutí spolku „Čech“ se spolkem
„Národní dům T.G. Masaryka“.


 
 

Do Vojvodova přichází Martin Roháček
ze Staré Turé s manželkou.

 

 

Vojvodovo čítá 768 obyvatel. Pozn. 

 

 

  1926Příchod maďarského metodistického
kazatele Jozefa Harmana do Vojvodova. Pozn.


1. května — Starostou Vojvodova se stává
Alois Kňourek, zástupcem Metodij Stančev. Pozn.


2. října — Příchod prvního českého učitele Jana Findeise  
do Vojvodova; zřízena čsl. škola doplňovací
(vyučování začíná 15. října). Pozn.


 

Vojvodovo obývá 713 osob. Pozn. 

  1927(1927/1928?)
Zřízena jedna třída progymnázia (školy občanské);
uzavřena byla o dva roky později,
ve školním roce 1929/1930. Pozn.


Bylo ve Vojvodově 691 Pozn.obyvatel.
Z toho bylo 476 Čechů, 74 Slováků, 127 Bulharů,
15 Rusů, 1 říšský Němec – vlastně lužický Srb,
Boholub Kowal z církve dítek Božích,
1 rodina (čtyřčlenná Pozn.) maďarská
– kazatele církve metodistické.“ Pozn.


Přibližně 80 osob odchází z Vojvodova
do Argentiny. Pozn. Mimo jiné to byli:
Rudolf Boháček (hlava rodiny čítající 5 osob),
Karel Čížek (hlava rodiny čítající 5 osob),
Václav Dvorský (spolu se synem Václavem),
Štěpán Eliáš (hlava rodiny čítající 5 osob),
Václav Filip (hlava rodiny čítající 7 osob),
Ondrej Gajan (s manželkou Zuzanou),
Blahouš Hrůza (hlava rodiny čítající 2 osoby),
Jan Hrůza (hlava rodiny čítající 2 osoby),
Honzík Hrůza (hlava rodiny čítající 5 osob),
Karel Hrůza (hlava rodiny čítající 5 osob),
Matěj Hrůza (se synem Josefem), Jindřich
Hrůza (hlava rodiny čítající 2 osoby), Barbora
Kňourková (hlava rodiny čítající 4 osoby),
Josef Kopřiva (hlava rodiny čítající 5 osob),
Rudolf Kopřiva (hlava rodiny čítající 3 osoby),
Ludvík Kopřiva (hlava rodiny čítající 2 osoby),
Rudolf Eliáš, Jiří Pitra (se synem Karlem),
Václav Pitra (hlava rodiny čítající 5 osob),
Josef Pitra (hlava rodiny čítající 6 osob),
Alois Pitra (hlava rodiny čítající 3 osoby),
Josef Pitra (hlava rodiny čítající 9 osob),
Josef Pitra (hlava rodiny čítající 7 osob),
Ondřej Samuel (hlava rodiny čítající 3 osoby),
Jaroslav Sauer (hlava rodiny čítající 5 osob)
a Ludvík Sauer (hlava rodiny čítající 3 osoby). Pozn.


Z obce Ljuti Dol na vračansku se přistěhoval pozdější
letopisec Vojvodova Neco Petkov Necov. Pozn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1928Založena místní odbočka Čsl. Národního domu
T.G. Masaryka v Sofii. 
Pozn.

  

 


 

 

 

 

Započalo se s výstavbou pravoslavného kostela
sv. Ivana Rilského (dokončen r. 1950). Pozn.

 
 
1929Začátkem školního roku byla „pro restrikci učitelstva
a nedostatek žáků“ pod vou letech zavřena jediná
třída progymnasia, tedy školy občanské. Pozn.  
  1930

 


Začíná se se stavbou budovy Národního domu
T.G. Masaryka. Pozn.