Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Kalendárium 1911 - 1920

 

Pohyb a počet obyvatel  

Datum

  Události


 

Josef Karbula Pozn.a Štěpán Pitra Pozn.opouštějí
Vojvodovo a míří do USA.


     


 


  1912  


     


První balkánská válka (Bulharsko, Řecko,
Srbsko a Černá Hora vs. Turecko).


Z Vojvodova se stává samostatná obec
(do r. 1912 spadalo Vojvodovo administrativně
pod obec Krušovica).


(1912 — 1913)
Mobilizováno bylo 40 osob, z nichž
8 zahynulo. Pozn.Mezi padlými byli Josef Dvorský,
Jiří Filip, Ondej Gajan, Karel Klepáček, Matej Pitra,
Štefan Švejda. Pozn.


 


 


1913

 


 


Druhá balkánská válka (Bulharsko
vs. Řecko, Srbsko a Černá Hora).


Vpád rumunských vojáků do obce.
Požárem zničen školní archiv
a vyučovací pomůcky. Pozn.


Z obce Velké Srediště přichází
do Vojvodova Václav Nechuta. Pozn.


Do Vojvodova přichází ze Svaté Heleny
Rudolf Boháček (hlava rodiny čítající 6 osob),
Karel Hrůza (hlava rodiny čítající 5 osob),
Barbora Kňourková (hlava rodiny čítající 4 osoby),
Václav Kňourek (hlava rodiny čítající 6 osob). Pozn.


Vojvodovo obývá 21 krajanských rodin,
73 mužů a 47 žen. 

 

  

1914 

 

 

Přistoupení vojvodovských Čechů
k Metodismu. Pozn.


 

 

  

 

1916


 


(1915/1916)
Nad Vojvodovem přeletěl drak „mal dlhý chvost,
a keďže letel, tak musel mať aj krídla.  Vydával
taký zvuk, ako keď na jeseň letia divé husy.
Tak isto sa ozýval. To videli mnohí ľudia
v dedine, letel nie velmi vysoko ponad dedinu.
Všetci usúdili, že je to drak. Ľudia boli veľmi
vzrušení nad takým čudom“. Pozn.


 (1915 — 1918)

Mobilizováno bylo 95 osob, z nichž
9 zahynulo. Pozn.Jednalo se o Karla Filipa,
Matěje Hrůzu, Pavla Hrůzu, Petra Hrůzu,
Petra Václava Hrůzu, Antonína Kopřivu,
Václava Kopřivu, Karla Bauera
a Martina Štrpku. Pozn.


  


 

  

1918(1915 — 1918)
Bulharsko se účastní první světové války
na straně centrálních mocností.


(28. října)
Vznik Československa.


 1919Epidemie „chřipky“ Pozn.ve Vojvodovu. Pozn.


„V roce 1920 statistika vykazuje 616 obyvatel
Vojvodova, z nichž je 45 Bulharů (22 mužů, 23 žen),
29 Srbů (12 mužů, 17 žen), 102 Slováků (25 mužů,
47 žen), 440 Čechů (207 mužů, 223 žen).
Podle vyznání to znamená: 45 pravoslavných
(21 mužů, 24 žen), 21 katolíků (11 mužů, 10 žen),
550 protestantů (264 mužů, 286 žen)“. Pozn 


1920