Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Šumné stopy

sumne-stopy-iČeská televize

   Seriál Šumné stopy volně navazoval na cyklus České televize Šumná města, který mapoval moderní architekturu měst a městeček Čech, Moravy a Slezska. Cyklus Šumné stopy autorské dvojice Lipus – Vávra se obrací k odkazu českých architektů ve světě. V jednom z dílů věnovanému stopám české architektury v Bulharsku se tvůrci pořadu věnovali také Vojvodovu.

   Šumné stopy volně navazují na cyklus České televize Šumná města, který se dočkal 66 dílů mapujících moderní architekturu v České republice. V další sérii se pozornost autorské dvojice Lipus – Vávra obrátila k odkazu českých architektů ve světě. Po dílech, které se věnovaly stopám českých architektů v Japonsku, Bosně a Hercegovině a Slovinsku pokračovala série čtyřmi díly věnovanými Bulharsku. Díky respektované práci manželů Jakoubkových byli tvůrci pořadu upozorněni na existenci Vojvodova a přišlo jim natolik zajímavé, že se mu v jednom z dílů věnovali. 

   Scénář pořadu připravují společně jeho režisér Radovan Lipus a architekt David Vávra, který pořadem provází.

   Díl, který se věnuje Vojvododovu měl premiéru 27. března 2013 na programu ČT 2. Putování v něm začíná David Vávra na pražské křižovatce U Bulhara, pokračuje Vojvodovem a většina dílu je věnována Adolfu Václavu Kolářovi, který se více než 20 let, až do roku 1900, podílel na výstavbě Sofie.

   Chcete-li si o pořadu Šumné stopy a jeho tvůrcích přečíst více informací, můžete tak učinit zde, na stránkách České televize. Najdete zde také odkazy pro online zhlédnutí všech dílů Šumných stop.

   Na více než čtyřminutovou část o Vojvodovu se můžete podívat i na našich stránkách. 

   Pořad je doplněn kresbami architekta Davida Vávry: typický vojvodovský dům, Národní dům a vysoká tráva, která dnes roste na místě vojvodovského nádraží.

kresba-vojvodovsky-dum-i    kresba-narodni-dum-i

kresba-trava-i    narodni-dum-i

Kresby s vojvodovskými motivy architekta Davida Vávry a fotografie Národního domu, která
se objevila na několika internetových stráhkách v souvislosti s pořadem Šumné stopy.

vavra-nadrazi-i    vavra-konk-i

Architekt David Vávra na místě vojvodovského nádraží a na konku vojvodovského domu.

    Děkujeme tvůrcům pořadu a České televizi, že v pořadu, který se věnuje stopám českých architektů v Bulharsku zmínili podstatným způsobem také Vojvodovo. Z hlediska architektury nejsou vojvodovské domy významné, nestojí za nimi žádný známý architekt, dokonce ani nevíme, kdo navrhl plán zástavby obce. Naštěstí však toto hledisko nebylo pro tvůrce pořadu jediné. Režisér Radovan Lipus na otázku „Podle jakého klíče jste vybírali architekty a jejich realizace?“ odpověděl, že jedním z hledisek jsou zajímavé stavby a druhou, ne nepodstatnou věcí je osobní, lidský příběh těch, kteří tyto stavby navrhli. Z toho, že Vojvodovo zanechalo v pořadu Šumné stopy také hlubokou stopu usuzuji, že v jeho případě zaujal autory pořadu zajímavý příběh těch, kteří Vojvodovo postavili a kteří v něm žili, vojvodovčanů.

logoct-ct2-i