Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Войводово – едно непознато чешко село в България

Jakoubek, Marek

(Vojvodovo – neznámá česká vesnice v Bulharsku)

vojvodovo-edno-nepoznato-selo-i

   Тази книга е посветена на село Войводово. То е основано през 1900 г. в Северозападна България от двайсетина чешки семейства, напуснали по религиозни причини и поради недостиг на обработваема земя чешкото село Света Елена намиращо се в румънски Банат. Независимо от военните конфликти, в които България участва през първите десетилетия на ХХ век, Войводово се радва на стопански разцвет и населението му значително се увеличава. Историята на чешкото заселване на Войводово и Белинци приключва в периодамежду 1948 и 1950 г. Тогава в рамките на следвоенните реемиграционни процеси, реализирани на базата на съответните междудържавни споразумения, повечето чешки жители на тези села (общо 200 семейства, т.е. около 700 души) се преселват в Чехословакия (и по-точно в няколко села и градчета в южна Моравия).

Názvy hlavních kapitol:

 

ВОЙВОДОВО – ТЕМА И СЪДБА, или за обекта на тази книга и нейния автор

ЗА ДВИЖЕНИЯТА НА МАХАЛОТО И ВОЙВОДОВСКИТЕ ПРОУЧВАНИЯ

СЪСЕК – едно забравено чешко село в България

ВОЙВОДОВСКИТЕ ЧЕХИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ТЕХНИТЕ СЪСЕДИ

ЗА БОЖИДАР ПОПОВ И НЕГОВИТЕ „спомени от живота на чехите, живяли в с. Войводово”

ЗА РЕЛИГИОЗНАТА ИСТОРИЯ НА ВОЙВОДОВСКАТА ЧЕШКА ОБЩНОСТ

ЗА ВОЙВОДОВСКИТЕ БЪЛГАРИ, или Войводово – село на чехи и…?

ДВА АВТОБИОГРАФИЧНИ РАЗКАЗА НА ВОЙВОДОВСКИ БЪЛГАРИ

ЗА ВОЙДОВСКИТЕ ПАВЛИКЯНИ, или как Войводово става чешко село
(и за още няколко процеса)

ВОЙВОДОВСКИ КАЛЕНДАР

ЛИТЕРАТУРА

 
 
Impresum:

Jakoubek, Marek

Войводово – едно непознато чешко село в България

Nakladatel: Paradigma, Bulharsko

Vydání: 1.
Formát: A5, brožovaná, 212 stran

ISBN: 978-80-261-0236-6
ISBN: 978-954-326-191-8

Rok vydání: 2013

copyright sm Marek Jakoubek – autor

copyright sm  Michaela Kuzmova – překlad

copyright sm  Vladimir Penčev – odborný redaktor

copyright sm  Západočeská univerzita v Plzni

copyright sm  Vydavatelství „Paradigma“, 2013