Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

V Bulharsku nám s hrdostí říkali ,Češiʻ, tady s pohrdáním ,Bulhařiʻ

Obyvatelé Vojvodova v Bulharsku a na jižní Moravě

Marek Jakoubek

dum-ve-vojvodovu-obalka   Publikace „V Bulharsku nám s hrdostí říkali ,Češiʻ, tady s pohrdáním ,Bulhařiʻ“ (Obyvatelé Vojvodova v Bulharsku a na jižní Moravě) je dalším píspěvkem ke studiu dějin Vojvodova – jediné české vesnice v Bulharsku. Ta byla založena v severozápadní části země roku 1900 přesídlenci z jiné české krajanské obce – Svaté Heleny v Rumunském Banátu. V nové zemi se díky píli a úsilí místní české komunity z Vojvodova záhy stala vzorová obec, dávaná místními i celostátními autoritami okolnímu obyvatelstvu za následováníhodný vzor. O světské úspěcha ale Vojvodovčasné nestáli, oč usilovali, bylo žít pravým křesťanským životem na biblickém základu, „pod praporem víry, pod křídly Boha“; cílem jim byl nikoli obdiv lidí, ale – díky bohabojnému životu snad zasloužená – Boží přízeň.

České dějiny Vojvodova skončily po pouhém půlstoletí, kdy jeho obyvatelé po druhé světové válce vyslyšeli výzvy československé vlády a přesídlili zpět do své staré vlasti, kde se usadili v několika obcích jižní Moravy. Na rozdíl od předchozích publikací, které se věnovaly především životu obyvatel Vojvodova na bulharské půdě, tedy mezi lety 1900–1950, rozšiřuje práce „V Bulharsku nám s hrdostí říkali ,Češiʻ, tady s pohrdáním ,Bulhařiʻ“ (Obyvatelé Vojvodova v Bulharsku a na jižní Moravě) badatelksý zájem také na situaci okolo přesídlení Vojvodovčasnů do ČSR a jejich – po řadu dlouhých let nesnadný – život v řadě novoosídleneckých obcí jižní Moravy, kde poslední vojvodovští rodáci a jejich potomci žijí dodnes.
 

Názvy hlavních kapitol:

Obsah:

I. Očima autorů bulharské encyklopedie obcí (1930)

II. Očima českého učitele (1932)

III. Očima metodistického kazatele (1938)

IV. Očima československého velvyslance v Bulharsku
     (1946–1948)

V. Očima delegátky posledního transportu krajanů
    z Bulharska do ČSR (1950)

VI. Očima potomka vojvodovských Slováků (1981)

VII. Očima bulharské novinářky (2008)

VIII. Očima syna metodistického kazatele (2010)

IX. Očima vojvodovského Slováka (2011)

X. Očima nevěsty v česko-bulharské rodině na jižní Moravě      
     (2014)

XI. Očima potoka přesídlence z ČSR do Vojvodova 2015v bulharsku nam s hrdosti rikali cesi obsah 12 i

v bulharsku nam s hrdosti rikali cesi obsah 3 i

Impresum:

Marek Jaoubek

V Bulharsku nám s hrdostí říkali ,Češiʻ, tady s pohrdáním ,Bulhařiʻ 

Obyvatelé Vojvodova v Bulharsku a na jižní Moravě

Nakladatel: Centrum pro studium demokracie a literatury (CDK)
Ediční řada: Etnologická řada, svazek č. 15
Číslo publikace: 644
Vydání: 1.
Formát: A5, vázaná vazba, 197 stran, 4 strany obrazových příloh
ISBN: 978-80-7325-535-0

Rok vydání: 2021

Copyright-sm Marek Jakoubek, 2021

Copyright-sm Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021

Copyright-sm Centrum pro studium demokracie a literatury, 2021