Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Vojvodovčané v balkánských válkách

Bořivoj Kňourek

   Do osudu Čechů ve Vojvodovu zasáhlo několik válek. Kromě obou světových také dvě války balkánské, které se odehrály v letech 1912 a 1913. Balkánské války byly vyvrcholením boje balkánských zemí za nezávislost po více než půl tisíciletí trvajícím osmanském vlivu. Hlavní boje obou balkánských válek sice netrvaly dlouho (dohromady asi 10 týdnů), ale přesto v nich zahynulo okolo 200.000 vojáků.

   Všech sedm vojvodovských Čechů a jeden Slovák, kteří v balkánských válkách padli, sloužili u 36. pěšího kozlodujského pluku, většinou však v různých rotách. Většina padlých vojvodovských Bulharů sloužila u 30. pěšího šejnovského pluku.

   Kozlodujský třicátý šestý pluk byl součástí 2. brigády 6. pěší bdinské divize (Bdin je starší jméno města Vidinu). Posádka pluku byla v Orjachovu. Na začátku první balkánské války měl pluk 4.671 vojáků. Zúčastnil se bojů o Kavakli, Lule Burgas a Varnu.

   Po uzavření míru na konci první balkánské války byl pluk s celou 6. pěší bdinskou divizí převelen na západ do Makedonie a usadil se ve městě Strumica. V okolí tohoto města se pak účastnil druhé balkánské války.

První balkánská válka

   V roce 1912 začaly balkánské státy vytvářet vojenský spolek proti Osmanské říši. Alianci tvořilo Bulharsko, Černá Hora, Srbsko a Řecko. Cílem bylo vyhnat Osmany z balkánského poloostrova. Na začátku října 1912 začala První balkánská válka.

   Hlavní boje se odehrávaly v Thrákii, kudy bulharské jednotky postupovaly k Instanbulu. Při tomto postupu zemřeli Štěpán Švejda (12. 10. 1912) u obce Kavaklı, Andrej Gajan (16. 10. 1912) u Lule Burgas a Jiří Filip (24. 10. 1912) u Kırklareli (bulharsky Лозенград). U měst Lule Burgas a Kırklareli se odehrály jedny z klíčových bojů První balkánské války, obec Kavaklı leží v blízkosti Kırklareli. U Kavaklı zemřel také Josef Filip (12. 11. 1912), měsíc po Štěpánu Švejdovi.

   Při dalším postupu Bulharů zemřel Josef Dvorský (15. 11. 1912) u obce Çanta asi 60 km od Istanbulu.

Snímek z bojiště u Catalgy (1912)  Bulharské jednotky postupovaly dále na východ až k turecké obranné linii u města Catalga, které je asi 30 km od Istanbulu. Zde zahynul Matěj Pitra (9. 11. 1912). Čataldžinskou obrannou linii Osmanů se však Bulharům prorazit nepodařilo.

   Na začátku prosince 1912 uzavřeli Bulharsko a Osmanská říše příměří. Nároky balkánských států vyvolaly v Osmanské říši státní převrat, příměří bylo porušeno a po dalších bojích bylo v dubnu 1913 opět uzavřeno příměří a v květnu 1913 mírová smlouva.

Druhá balkánská válka

   Spory bývalých spojenců o území vyústily v Druhou balkánskou válku. V ní bojovalo Bulharsko proti ostatním účastníkům První balkánské války, tedy proti Srbsku, Řecku, Černé Hoře, Osmanské říši a navíc proti Rumunsku. Válka začala na konci června a skončila v polovině srpna roku 1913 a probíhala převážně podél západní hranice Bulharska.

   V této válce zahynuli Václav Karbula a Karel Klepáček (2. 7. 1913) u obce Kriva livada, která je dnes součástí města Kresna v Blagoevgradskié oblasti, asi 30 km jižně od Bladoevgradu.

   Ve Druhé balkánské válce Bulharsko ztratilo většinu toho, co v první válce získalo.

Projekt „Vojáci, kteří zemřeli v balkánských válkách (1912–1913)“

   Celkový počet obětí balkánských válek není přesně znám, odhaduje se, že z celkového počtu 200.000 mrtvých bylo asi 50.000 Bulharů. Statní agentura pro archívy se rozhodla zpřístupnit materiály, které uchovává Státní vojensko-historický ústav. Seznamy padlých byly vytvořeny ve 30. letech 20. století v oddělení „Vojenských muzeí, pomníků a hrobů“ na ministerstvu obrany s pomocí místních vojenských a státních institucí.

   V tabulce uvádíme základní údaje, které lze ze seznamu padlých vyčíst. Všech sedm Čechů a jeden Slovák má uvedeno jako rodiště Vojvodovo, ale to je samozřejmě omyl. Z Vojvodova sice byli, ale Češi se narodili na Svaté Heleně a Andrej Gajan pravděpodobně v Nadlaku. Pod jménem Vojvodovčanů uvádíme v závorce jejich jméno tak, jak je uvedeno v databázi padlých.

   U tří Vojvodovčanů – Jiřího Filipa, Andreje Gajana a Štěpána Švejdy – je uvedeno, že byli zabiti, u ostatních je uvedeno, že zemřeli. Zda zemřeli na následky zranění nebo nemoci, nevíme.

   Napravo od jména je dokument, na kterém je daná osoba uvedena.

   Stránky celého projektu najdete na této adrese: archives.bg/balkanwars.

Vojvodovčané, kteří zahynuli v balkánských válkách


 
svejda-stepan-balkan-valka-iŠtěpán Švejda

(Стефан Франц Швейдов)

Odvod: 1909
Vojenská jednotka: 36. pěší pluk, 11. rota

Den úmrtí: 12. října 1912

Místo úmrtí: obec Kavaklı, Turecko
Místo hrobu: obec Kavaklı, Turecko

 
gajan-andrej-balkan-valka-iAndrej Gajan

(Андрей Андреев Гаян)

Odvod: 1905
Vojenská jednotka: 36. pěší pluk, 8. rota

Den úmrtí: 16. října 1912

Místo úmrtí: Lule Burgas, Turecko
Místo hrobu: město Lule Burgas, Turecko


 
filip-jiri-balkan-valka-iJiří Filip

(Ирко Йосифов Филипов)

Odvod: 1911
Vojenská jednotka: 36. pěší pluk

Den úmrtí: 24. října 1912

Místo úmrtí: město Kırklareli, Turecko
Místo hrobu: město Kırklareli, Turecko

Syn Josefa Filipa a Marie Moučkové,
jeho maželka byla Marie Křivánková.

 
pitra-matej-balkan-valka-iMatěj Pitra

(Матей Васил Питров)

Odvod: 1905
Vojenská jednotka: 36. pěší pluk, 7. rota

Den úmrtí: 9. listopadu 1912

Místo úmrtí: Çatalca, Turecko
Místo hrobu: Çatalca, Turecko

Pravděpodobně manžel Anny Černíkové.


 
dvorsky-josef-balkan-valka-iJosef Dvorský

(Йосиф Фр. Дворски)

Odvod: 1910
Vojenská jednotka: 36. pěší pluk, 16. rota

Den úmrtí: 15. listopadu 1912

Místo úmrtí: obec Çanta, Turecko
Místo hrobu: obec Çanta, Turecko

Syn Františka Dvorského a Anny Boháčkové, pravděpodobně nebyl ženatý.

 
filip-josef-balkan-valka-iJosef Filip

(Йосиф Йосифов Филипов)

Odvod: 1905
Vojenská jednotka: 36. pěší pluk, 6. rota

Den úmrtí: 12. listopadu 1912

Místo úmrtí: obec Kavakli, Turecko
Místo hrobu: obec Kavaklı, Turecko

Josef FIlip by mohl být bratr vedle uvedeného
Jiřího Filipa, který zahynul o tři týdny dříve.


 
klepacek-karel-balkan-valka-iVasil Karbula

(Васил Исифов Карбулов)

Odvod: 1911
Vojenská jednotka: 36. pěší pluk

Den úmrtí: 2. července 1913

Místo úmrtí: obec Kriva livada, Bulharsko
Místo hrobu: obec Kriva livada, Bulharsko

 
klepacek-karel-balkan-valka-iKarel Klepáček

(Карол Йосифов Клепачек)

Odvod: 1911
Vojenská jednotka: 36. pěší pluk

Den úmrtí: 2. července 1913

Místo úmrtí: obec Kriva livada, Bulharsko
Místo hrobu: obec Kriva livada, Bulharsko

Pravděpodobně syn Josefa Klepáčka a Anny Hrůzové, manžel Marie Pitrové.


   V první balkánské válce zahynuli všichni uvedení Vojvodovčané v říjnu a listopadu roku 1912 na současném tureckém území. Ve druhé balkánské válce zahynuli oba Češi ve stejném červencovém dni roku 1913 na současném území Bulharska, poblíž hranic s Makedonií.

Mapa s místy, kde vojvodovčané zemřeli

balkan-valky-mapa-i

   Níže uvádíme také jména vojvodovských Bulharů, kteří padli v balkánských válkách:

Божан
Иванов

Денко Проданов
Славов

Димитър Минков
Денков

Димо Михалев
Георгиев

       

Добри Димитров
Желев

Желязко Михалев
Георгиев

Колю Иванов
Николов

Нидю Митев
Тодоров

       

Никола Делчев
Николов

Петко Русев
Несторов

Петър Христозов
Христозов

Стоян Гроздев
Стоянов

       

Стоян Минков
Дичев

Стоян Стойков
Вълев

Тодор Ганчев
Димов

Юрдан Господинов
Стоянов

   Balkánské války zasáhly Vojvodovo silně. V obou válkách zahynulo celkem 24 Vojvodovčanů, z toho 7 Čechů, jeden Slovák a 16 vojvodovských Bulharů. Vzhledem k tomu, že ve Vojvodovu bylo v době balkánských válek přes 80 rodin, ztrátu utrpěla každá čtvrtá vojvodovská rodina. Celkové bulharské ztráty na životech činily asi 1 % obyvatelstva, Vojvodovčanů zahynulo více než 5 %. 

Poděkování:

Děkuji tímto paní Heleně Zábojové, která mě na zajímavé stránky se seznamy padlých vojáků v balkánských válkách upozornila.