Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Čs. doplňovací škola ve Vojvodově v Bulharsku

Thumbnail image

   V osmém ročníku sborníku Naše zahraničí z roku 1927, který vydávala Národní rada československá, vyšla v části nazvané Školská hlídka krátká zpráva o zřízení české školy ve Vojvodovu.

   Čs. doplňovací škola ve Vojvodově v Bulharsku. Zřízena byla dnem 1. října 1926 a pravidelné vyučování začalo 15. října 1926. Zápis byl proveden obcházením dům od domu. V prvních dnech se počet dětí měnil pro novotu a dnešní udávaný počet je stav ze dne 1. ledna 1927. Vyučuje se v budově školy bulharské. Školní děti jsou vyučovány ve 3 skupinách. V 1. skupině je 25 dětí z 1. a 2. škol. roku, v 2. skupině je 32 dětí z 3. a 4, školního roku a ve 3. skupině je 19 dětí z progymnasia (školy občanské). V poslední skupině jsou též 4 Bulhaři, kteří velmi rádi do naší doplňovací školy chodí. Všech českých dětí jest 93; z toho chodí do českého vyučování 72. U rodičů zbývajících 21 dětí se zdá otázka výchovy v mateřském jazyku býti problémem. V každé skupině se vyučuje 4 hodiny týdně. Mládež škole odrostlá navštěvuje 5 měsíční večerní školu (od 28. X. do (36) 1. IV.) jež má 3 oddělení. V 1. oddělení je 25 žáků ve věku od 17—22 let, v 2. oddělení je 16 žákyň ve věku od 14—22 let a ve 3. oddělení je 23 žáků ve věku od 13—17 let. Každé oddělení má vyučování dvakrát týdně po 3 hodinách.

—eis.


Naše zahraničí. Sborník Národní rady československé v Praze, 1927. Ročník VIII., svazek 1, strana 36-37.