Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Národnostní poměry v knížectví bulharském

Narodopisny-vestnik-03-01-mLubor Niederle

 

Ve třetím ročníku Národopisného věstníku českoslovanského z roku 1908 vyšel článek "Národnostní poměry v knížectví bulharském" (napsal Lubor Niederle). Autor v něm shrnuje výsledky sčítání lidu v Bulharsku v roce 1900 z pohledu národnostního. Pro nás je zajímavý odstavec, ve kterém je přímo zmíněna obec Vojvododo.

   "Vedle toho přišel jsem při probírání osad v okruhu vratckém a v okoliji orěchovské na osadu Susěku (СъсЪка) u Gostilje, u níž statistika z r. 1900 udává mezi 191 obyvateli 164 Čechů a Slováků (Čechů 71 mužů, 53 žen, Slováků 23 m. a 17 žen) tak, že osada tato byla česká. Při kontrole těchto dat v soupisu osad, uveřejněném r. 1907, našel jsem však poznámku, že se zatím (tedy mezi r. 1900 a 1907) obyvatelé této obce přestěhovali do nově utvořené dědiny Vojvodova (Войводово) v obštině krušovické. Toto místo nalézá se v téže okoliji nedaleko Dunaje, asi 15 kilometrů na jih od Orechová. Je to tedy, pokud mi známo, jediná česká nebo československá dědina v Bulharsku, širší české veřejnosti, asi neznámá. Jak a kdy zde vznikla, nevím."

Příslušný ročník Národopisného věstníku českoslovanského s celým článkem naleznete na stránkách Národního ústavu lidové kultury zde.