Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Rekonstrukce mlýna v Belincích

Odborníci zaměří vyhořelý mlýn v Belincích a naplánují jeho opravu

30. května 2020

melnica i 2020 05 29   Osm měsíců po požáru trčí u silnice k obci Belinci zčernalé torzo větrného mlýna, který byl pro region charakteristickým symbolem. Ohořelá kostra mlýna připomíná lidskou nedbalost a bezohlednost. Jediná původní stavba tohoto typu v zemi shořela v polovině září loňského roku z neznámých příčin, pravděpodobně od nedopalku cigarety odhozeného kolemjdoucím.

   Mlýn má statut nemovité kulturní památky místního významu a ukázalo se, že jeho oprava nebude jednoduchá.

   Hlavním materiálem, z něhož je mlýn postaven, jsou vysoké kmeny černého dubu, který se v Bulharsku vyskytuje jen na několika místech. Stromy navíc musí být určitého stáří a kmeny, které se by se mohly použít, musí splňovat specifické požadavky. Muzeum však již tuto cestu jednou absolvovalo a tak ví, kde a co hledat. Mlýn byl totiž renovován teprve nedávno – před 6 až 7 lety.

   Problém je však v tom, že poškození mlýna je velmi rozsáhlé a k jeho obnově do původní podoby je nutná odborná pomoc. Historické muzeum v Isperichu zaslalo dotaz Národnímu ústavu pro nemovité kulturní dědictví a již obdrželo odpověď, jak má postupovat.

   Očekáváme, že institut vyšle tým, který mlýn podrobně vyfotografuje a zaměří . Doufáme, že se tak stane za měsíc nebo dva, protože v podmínkách výjimečného stavu a COVID-19 zatím nebylo možné, aby se tak stalo, vysvětlil zastupující ředitel Historického muzea v Isperichu Borislava Visková.

   Po dokončení fotografií a jejich analýze bude vypracován podrobný restaurátorský plán, který také zabere určitý čas. Optimistický předpoklad tedy je, že oprava proběhne na začátku příštího roku.

   Podle Borislavy Viskové by neměl být problém ani to, že spálený větrný mlýn je v současné době vystaven povětrnostním vlivům. Je mnohem lepší počkat na odborníky, než jednat sice rychle, ale možná unáhleně, a poškodit autenticitu nemovitého kulturního statku.

   Paní Visková nemohla uvést přesnou částku, která bude na restaurování potřebná, ale upřesnila, že financování bude zajištěno buď z vlastních prostředků muzea, nebo bude prostřednictvím dotace.

   Mlýn u Belinců pochází z počátku minulého století a dědil se z generace na generaci až do roku 1984, kdy rodinná památka přešla pod správu Historického muzea v Isperihu. Až do oné osudné neděle, kdy oheň největší památku vesnice téměř úplně zničil, se o ni staral pověřený strážce muzea a mlynář Beiti Kasim, syn jejího předchozího majitele Kasima Yahyi.

Shenol AHMEDOV

ekip7 logo

Původní článek v bulharšině si můžete přečíst zde: Експерти ще заснемат и планират ремонта на изгорялата мелница в Белинци