Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Kamarádky z Belinců vzpomínaly

Zleva: Tinka Švejdová, Kateřina Filipová, Ludmila Čolaková a Růžena Karbulová

Nový Přerov, 2010

   Setkání čtyř kamarádek z Deli Ormanu se uskutečnilo 26. června 2010 v Novém Přerově u jedné z nich, paní Kateřiny Filipové. Nápad uspořádat jej přišel právě od paní Filipové při jedné z mých návštěv: „Pozdrav tetu Lídu a vyřiď jí, že by se s ní rády setkaly holky Seminovy“ - takto se v Belincích říkalo panu Samuelovi Čížkovi, tatínkovi paní Filipové. Od této výzvy byl už jen krůček k realizaci setkání.

   Čtyři belinské kamarádky jsou: Ludmila Čolaková, za svobodna Kňourková, dcera Karla Kňourka a Olgy (rozené Černíkové) a sestry Kateřina Filipová, Růžena Karbulová a Tinka Švejdová, všechny za svobodna Čížkovy, dcery Samuela Čížka a Etelky Čížkové (rozené Urbánkové).

   Obě rodiny, tedy Kňourkovi a Čížkovi odešly ve třicátých letech z Vojvodova do obce Belinci v severovýchodním Bulharsku. Ludmila Kňourková a sestry Čížkovy si byly blízko věkem a v Belincích, převážně turecké obci, ve kterých tvořili Češi výraznou menšinu, se z nich staly kamarádky.

   V převážné míře se vzpomínalo na léta strávená s Belincích, ale i na 60 let prožitých v České republice. Velká část vzpomínek byla věnována spřízněným rodinám a mnoha známým, kteří pocházeli ze Svaté Heleny, Vojvodova nebo Belinců a dnes jsou roztroušeni v různých místech České republiky, ale také v Argentině a na mnoha dalších místech.

   Manžel Růženy Karbulové, pan Karel Karbula přispěl svými vzpomínkami na Vojvodovo.

Ludmila Čolaková Kateřina Filipová Tinka Švějdová Růžena Karbulová
Ludmila Čolaková
Kateřina Filipová
Antonie Švejdová
Růžena Karbulová


   Ludmila Čolaková žije nyní v Lovosicích, Kateřina Filipová v Novém Přerově a Tinka Švejdová a Růžena Karbulová žijí v Dolních Dunajovicích.

   Setkání se konalo nedlouho poté, co paní Kateřina Filipová Belince a Vojvodovo navštívila. Měla tedy v čerstvé paměti místa, která se svými kamarádkami navštěvovala a mohla tak vyprávět, jak se změnila a jak vypadají dnes.

Ludmila Čolaková a Kateřina Filipová Přivítání v Novém Přerově I při rozloučení se ještě vzpomínalo...


Text a fotografie: Bořivoj Kňourek

V souvislosti s tímto příjemným setkáním bohužel musíme zmínit také jednu smutnou zprávu: v únoru roku 2011 ve věku téměř osmdesáti let pan Karel Karbula zemřel.

Karel Karbula