Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Úvod k literatuře

Knihy o Vojvodovu

Knihy napsané přímo k tématu Vojvodovo - převážně od Marka Jakoubka a Lenky Jakoubkové Budilové. V současné době vyšlo 11 knih věnovaných jen Vojvodovu. Tři z nich vyšly v bulharštině, jedna v angličtině. 

Knihy o vystěhovalectví

Literatura k tématu „Vystěhovalectví a reemigrace“ je rozdělěna do několika kategorií:

  • Vojvodovo – viz také samostatná položka v menu

  • Češi a Slováci v Rumunsku

  • Češi a Slováci na Balkáně – zahrnuje především území bývalé Jugoslávie (bývalé Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, současné Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko a také současnou Makedonii, Bosnu a Hercegovinu).

  • Češi a Slováci v Maďarsku

  • Češi a Slováci v Polsku a Rusku

  • Češi a Slováci v zahraničí – zahrnuje práce týkající se ostatních států Češi a Slováci v Maďarsku, Rumunsku, Jugoslávii a Bulharsku - knihy zabývající se územím uvedených států 

  • Reemigrace

Publikace jsou v jednotlivých kategoriích řazeny podle prvního písmene jejich názvu.