Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Vojvodovo: identity, tradice a výzkum

Marek Jakoubek

Autor recenze: Miroslav Jireček
Vyšlo: Slovanský přehled (2015), Roč. 101, č. 1 s. 185-189