Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Vojvodovo. Etnologie krajanské obce v Bulharsku

Marek Jakoubek

Autor recenze: Miroslav Jireček
Vyšlo: Slovanský přehled. Review for Central, Eastern and Southeastern European History (2011), 97, č. 3-4 s. 378-381