Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Vojvodovo. Etnologie krajanské obce v Bulharsku

Marek Jakoubek

Autorka recenze: Milada Popelářová
Vyšlo: Přerovák. Zpravodaj obce Nový Přerov, ročník 39, číslo 1/2011

   Dostalo se nám zajímavé a potěšující informace, že vyšla nová kniha o občanech Nového Přerova, reemigrantech, kteří se k nám přistěhovali v listopadu 1949 z Bulharského Vovjodova.

   Předmětem knihy je dnes již neexistující společenství českých evangelíků ve vesnici Vojvodovo v severozápadním Bulharsku. Tato obec byla založena v roce 1900 asi dvaceti rodinami, které z důvodu náboženských rozporů a nedostatku půdy opustily českou vesnici Svatá Helena v (dnes rumunské části) Banátu. Ve Vojvodovu se pak v letech 1900-1950 utvářelo a vzkvétalo specifické společenství, charakteristické relativním ekonomickým blahobytem a vypjatou protestantskou morálkou, které se v mnoha ohledech odlišovalo od bulharského okolí.

   Byla to nejen odlišná architektura, efektivní hospodářské postupy, pečlivě udržovaná čistota veřejných prostor, ale také náboženská horlivost, morální bezúhonnost, píle a pracovitost či proslulá zpěvnost vojvodovských obyvatel, co vysloužilo Vojvodovu široko daleko pověst vzorové obce. Stabilní populační růst a nedostatek půdy sice během první poloviny 20. století vyvolal dvě vystěhovalecké vlny - první z nich směřovala v letech 1928-1929 do Argentiny, druhá pak v letech 1934-1935 do obce Belinci v severovýchodním Bulharsku. Přesto však Vojvodovo coby česká obec existovalo až do konce 2. světové války.

Bulharská historie tohoto společenství pak končí v letech 1949-1950, kdy se naprostá většina zdejších Čechů v rámci poválečných přesunů obyvatelstva vystěhovala do řady obcí na jižní Moravě. Tato kniha rozkrývá mnoho rovin vojvodovské české komunity, ať již je to religiozita, hospodářství, jazyk či vztah ke smrti, a zpracovává je způsobem, který dává vyniknout životu vojvodovských obyvatel v první polovině minulého století
v jeho rozmanitosti i kráse. (Více na www.vojvodovo.cz) (text převzat z webové prezentace knihy)

Vydalo Nakladatelství a typografické studio nez. org. Centrum pro studium demokracie a kultury Brno.

PhDr. Mgr. Marek Jakoubek PhD. navštíví naši obec se svými studenty opět ve dnech 8. 4 – 11. 4. 2011.

M. Popelářová