Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Dům ve Vojvodovu

Stavebně-historický vývoj, kulturní a sociální rozměr

Bořivoj Kňourek, Lenka J. Budilová

dum-ve-vojvodovu-obalka   Již desátá kniha o Vojvodovu (počítáme-li i dvě publikace, které vyšly v Bulharsku) se zabývá problematikou domu ve Vojvodovu, bývalé české vesnici v Bulharsku. Autoři, zabydlení ve velmi odlišných diskursech, se společně pokusili vykreslit vojvodovský dům jednak jako materiální objekt popsatelný prostřednictvím používaných materiálů, konstrukčních prvků či stavebních postupů, jednak jako sociální prostor, v němž je možné sledovat příbuzenské vztahy, ekonomické strategie, dědickou praxi či migrační pohyby. Poněkud netradiční spojení stavebního inženýra (a potomka vojvodovských Čechů) a sociální antropoložky umožňuje poukázat na vzájemné ovlivňování materiálních struktur, širších historických a politických souvislostí i lokálních sociálních vztahů a kulturních představ.
    Vojvodovský dům je představen jako nedílná součást venkovského stavitelství a stavební kultury kolonizačních osad jihovýchodní Evropy. V úvodní části knihy je čtenář seznámen s osídlováním středního Podunají a s událostmi, které předcházely založení Vojvodova. Střední část se věnuje venkovskému stavitelství Banátu, urbanismu Vojvodova a stavebně-historickému vývoji vojvodovského domu. Závěrečná část knihy analyzuje vojvodovský dům ze sociálně-kulturní perspektivy.

    Cílem knihy je ukázat, jakým způsobem typ a podoba domu ve Vojvodovu ovlivňovaly životy a vzájemné vztahy lidí, kteří v něm po půlstoletí žili, a zároveň, jak se dům přizpůsoboval ekonomickým potřebám a sociálním vlivům svých obyvatel. Autoři sledují vztahy uvnitř domu i sociabilitu přesahující jeho hranice a snaží se zasadit typickou podobu vojvodovské rodinné domácnosti do širšího kontextu tradičních evropských vesnických společenství. Data o vojvodovském domě tak mohou sloužit jako základ pro širší komparativní analýzu materiálních i sociálních rozměrů venkovského stavitelství v Evropě.
    Bulharská obec Vojvodovo dodnes představuje ucelený soubor staveb, který dokládá podobu kolonizačních obcí a venkovského stavitelství jihovýchodní Evropy. Zároveň je dokladem jedné etapy českého osídlení Bulharska, která navazuje na českou kolonizaci Banátu, a představuje tak součást českého kulturního dědictví za hranicemi naší země. Stavebně technický stav většiny původních vojvodovských domů je v současné době velmi špatný, a tak lze tuto publikaci považovat za součást snahy o zachování paměťové stopy české přítomnosti v jihovýchodní Evropě.

 

Názvy hlavních kapitol:

Obsah:

Z Německa a Čech do Banátu, Bulharska a zpátky
     Osídlování středního Podunají
     Češi v Banátu
     Z Banátu do Bulharska, Sesek a založení Vojvodova
     Z Banátu a Bulharska zpátky do Čech a do Německa

Vojvodovo – obec a dům
     Výzkum venkovského stavitelství Banátu, Svaté Heleny a Vojvodova     
     Venkovské stavitelství střední a jihovýchodní Evropy
     Obec Vojvodovo
     Vojvodovský dům
     Vojvodovsští Češi a dunajští Švábové

Kulturní a sociální rozměry vojvodovského domu
     Dispozice domu a dobová lokální terminologie
     Prostorový plán obce
     Sociální stratifikace jednotlivých domů
     Dynamika vojvodovských domů: války, epidemie a migrace
     Obyvatelstvo Vojvodova: jazyková, kulturní a náboženská mozaika
     Vývojový cyklus domu, Dům a jeho lidé
     Velikost vojvodovských domácností, Typologie domácností
     Překračování limitů „domu“. Struktury sociability

Obsah knihy „Dům ve Vojvodovu“

Obsah knihy „Dům ve Vojvodovu“

 

Impresum:

Kňourek Bořivoj, Lenka J. Budilová

Dům ve Vojvodovu

Stavebně-historický vývoj, kulturní a sociální rozměr

Nakladatel: Centrum pro studium demokracie a literatury (CDK)
Ediční řada: Etnologická řada, svazek č. 10
Číslo publikace: 502
Vydání: 1.
Formát: A5, vázaná vazba, 300 stran, 16 stran obr. příl.
ISBN: 978-80-7325-382-0

Rok vydání: 2015

Copyright-sm Bořivoj Kňourek, Lenka J. Budilová, 2015

Copyright-sm Centrum pro studium demokracie a literatury, 2015

Copyright-sm Západočeská univerzita v Plzni, 2015

 

Kde knihu zakoupit?

   Pokud máte o knihu zájem, napište na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..