Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Dědická praxe, sňatkové strategie a pojmenovávání u bulharských Čechů v letech 1900—1950

Lenka J. Budilová

dedicka praxe obalka i   Jaký byl život rodin ve Vojvodovu a v Belincích? Jaká byla vojvodovská manželství a jaké panovaly vztahy mezi členy rodiny? Jak se dcery vdávaly, synové ženili a jak dědili? Odpovědi na uvedené otázky a mnohem více najdete v nové knize Lenky J. Budilové.

   Obsah knihy přibližuje následující text, který je uveřejněný na jejím přebalu:

   Tato kniha se zabývá společenstvím česky mluvících evangelíků, kteří žili v lteech 1900—1950 ve dvou bulharských obcích, Vojvodovo a Belinci. Vesnice Vojvodovo v severozápadním Bulharsku byla založena přesídlenci ze Svaté Heleny v rumunském Banátu a do roku 1950, kdy převážná většina jejích obyvatel odešla do pohraničních oblastí tehdejšího Československa, byla obcí převážně českou. Z důvodu populačního tlaku a nedostatku půdy pak z Vojvodova ve 20. a 30. letech 20. století odchází řada rodin do Argentiny a do vesnice Belinci ve východním Bulharsku. Společenství, které se v tomto období v těchto bulharských obcích utvářelo, se od svého okolí v mnohém lišilo. Náboženským vyznáním, jazykem, sdílenými hodnotami i způsobem života se tito lidé odlišovali od svého bezprostředního okolí, zemědělským způsobem obživy zase od převážné většiny tehdejší české krajanské komunity v Bulharsku, která se vyznačovala vysokým zastoupením inteligence, průmyslníků, řemeslníků a obchodníků.

   Kniha se zaměřuje na oblasti, které v dosavadní odborné literatuře věnované krajanským komunitám nebyly doposud obšírněji zpracovány. Předkládá analýzu dědické praxe, sňatkových strategií a způsobů zacházení se jmény, které byly v tomto společenství uplatňovány v první polovině 20. století. Snaží se rekonstruovat myšlenkový svět bulharských Čechů a ukázat, jakým způsobem se promítal do strategií a činností souvisejících s uzavíráním sňatků, reprodukcí či předáváním rodinného majetku, a jaký měl vliv na pojmenovávání a předávání jmen. V této knize se tedy pokusíme oživit obraz dvou českých obcí v Bulharsku v první polovině minulého století a přiblížit čtenáři, co si tehdy lidé mysleli a jaké představy spojovali s tak zásadními procesy lidského života, jako je plození, rození a výchova dětí nebo vztahy mezi mužem a ženou v manželství i mimo něj. Všechny tyto představy a uplatňované strategie jsou přitom zasazeny do širšího kontextu sociálního světa bulharských Čechů, který byl určován jejich výraznou religiozitou, charakterem hospodářství a obživných strategií, stejně jako menšinovou pozicí v rámci bulharské společnosti a dějinnými zvraty první poloviny 20. století.

 

Názvy hlavních kapitol:

Obsah:

Úvod
Studium příbuzenství v sociální antropologii a genealogická metoda            
Studium historické rodiny
Několik poznámek k terénnímu výzkumu
Vojvodovo — česká vesnice v Bulharsku
Dědická praxe bulharských Čechů
Sňatkové strategie a manželství u bulharských Čechů
Jména a pojmenovávání u bulharských Čechů

dedicka praxe obsah i

 

Impresum:

Jakoubková Budilová, Lenka

Dědická praxe, sňatkové strategie a pojmenovávání u bulharských Čechů v letech 1900—1950

Nakladatel: Centrum pro studium demokracie a literatury (CDK)
Ediční řada: Etnologická řada, svazek č. 4
Číslo publikace: 383
Vydání: 1.
Formát: A5, vázaná vazba, 242 stran, 24 s. obr. příl.
ISBN: 978-80-7325-263-2 (CDK)

ISBN: 978-80-261-0073-7 (Západočeská univerzita v Plzni)
Rok vydání: 2011

Copyright-sm Lenka J. Budilová, 2011

Copyright-sm Centrum pro studium demokracie a literatury, 2011