Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku
No cover
Kategorie: Češi a Slováci v Rumunsku
Rok: 1925
Note: In: Naše zahraničí, č. 6, 1925, s. 37-43, 89-94, 143-147.