Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku
No cover
Kategorie: Češi a Slováci v Rumunsku
Vydavatel: Etnologický ústav AV ČR
Místo vydání: Praha
Rok: 1990