Vojvodovo  stránky o bývalé české obci v Bulharsku

Ze Svaté Heleny a Vojvodova do USA

Roman Močička, Bořivoj Kňourek

   Spojené státy americké byly nejčastějším cílem českých emigrantů. V dobách, kdy byl odchod Čechů za moře mimořádně častý odcházeli hledat štěstí na jiný světadíl i čeští emigranti. Zjistili jsme informace o 14 obyvatelích Svaté Heleny a jednom z Vojvodova, kteří se také vydali za "velkou louži".
   (Text čerpá část informací z knihy Jaroslava Vaculíka: Češi v cizině 1850 - 1938.)

Z Čech do USA

   Emigrace z českých zemí měla v historii různé příčiny. V 19. století a v první polovině 20. století byly hlavní důvody emigrace ekonomické. V první polovině 19. století se Češi stěhovali především v rámci habsburské monarchie. Do této doby se datuje také odchod Čechů na Svatou Helenu. Do vzdálenějších zemí začalo hromadné vystěhovalectví až v druhé polovině 20. století.

   Významnou cílovou zemí českých emigrantů byly v letech 1848 – 1914 Spojené státy americké. V těchto letech odešlo do USA přibližně 350 000 Čechů.

   Za všechny jmenujme alespoň dvě příjmení, která mají přímou souvislost se Svatou Helenou a s Vojvodovem a jejichž potomky lze dnes ve Spojených státech nalézt - Karbula a Kňourek.

   S narůstajícím množství Čechů v zahraničí se zvětšoval počet těch, kteří odcházeli za svými příbuznými a přáteli. V prvních deseti letech dvacátého století tak odešlo do zámoří téměř 100 000 Čechů.    Při sčítání lidu v roce 1910 se k české národnosti v USA přihlásilo téměř 540 000 osob. Státy s nejpočetnější českou komunitou byly Illinois, Nebraska a Wisconsin. Ve městech bylo nejvíce Čechů v Chicagu, Clevelandu a New Yorku.

Emigrace na druhou

Hlavní budova na Ellis Island   Doba odchodu Čechů ze Svaté Heleny do Spojených států se shoduje s dobou, kdy se z Čech stěhovalo do USA nejvíce osob. V tabulce uvádíme údaje o 15 Češích, kteří se rozhodli emigrovat podruhé. Jedná se o tato příjmení: Klepáček, Kopřiva, Karbula, Eliáš, Hrůza, Salaba a Kňourek. Tato jména doplňuje Štěpán Pitra z Vojvodova. Všichni odešli mezi lety 1907 až 1912. Většina z nich vstoupila na americkou půdu v New Yorku a tedy přes Ellis Island, ostrov, který fungoval od roku 1892 jako přistěhovalecká stanice pro imigranty.

   V roce 1982 byla založena nadace Statue of Liberty-Ellis Island Foundation (SOLEIF). Jedním z významných projektů této nadace je založení centra American Family Immigration History Center (AFIHC), které uchovává a zpřístupňuje seznamy všech pasažérů, kteří přes Ellis Island prošli. Tyto seznamy obsahují údaje o 22 milionech osob. Většina údajů v tabulce byla získána právě ze serveru nadace SOLEIF. Dalším zdrojem o amerických imigrantech pro uvedenou tabulku byly tzv. Baltimore Passenger Lists, tedy seznamy cestujících, kteří do USA přicházeli přes Baltimor.

Jméno a příjmení
Věk
Občanství
Místo narození
Stav
Výška, barva pleti, barva vlasů, očí
Gramotnost
Národnost
Trvalé bydliště
Povolání
Nejbližší příbuzný
Lodní lístek
Platba cesty
Lístek do cíle
 Kolik má $
Byl v USA
Datum vyplutí
Výchozí přístav
Jméno lodi
Příbuzný nebo přítel v USA
Datum připlutí
Cílový přístav
Cíl cesty

19

Uhry

Uhry, Sv. Helena

svobodný

5' 7", tmavá, hnědá, hnědá

ano/ano

česká

Uhry, Sv. Helena

? dělník

-

Karel Klepáček - řádek 27

sám

? pouze NY

? $ 9

ne

25.5.1907

Rijeka

Pannonia

? známý, Stendleiy Peter,
? United street 389, Steelton, Pa

? 13.6.1907

New York

Steelton

Janos Kar?la

29

Uhry

Uhry, Sv. Helena

ženatý

5' 6", tmavá, hnědá, hnědá

ne/ne

česká

Uhry, Sv. Helena

? dělník

 

Janos Kar?la - řádek 28

sám

? pouze NY

$ 12

ne

25.5.1907

Rijeka

Pannonia

? Známý, Stendleiy Peter,
? United street 389, Steelton, Pa

? 13.6.1907

New York

Steelton

Thomas Klepáček

25

?Austria

Uhry, Sv. Helena

ženatý

5' 7", světlá, blond, šedá

ano/ano

česká

Německo,
A?rberk

horník

otec, Matyáš Klepáček,
Svatá Helena 31, Szöreny, Uhry  

Tomáš Klepáček - řádek 23Tomáš Klepáček - řádek 23

sám

ano

$ 71

ne

16.10.1909

Brémy

Barbarossa

švagr, John ? Abasek,
310 Washington street, ? Forth ? Altona, Ills

28.10.1909

New York

Ill, Altona

Katarina
Klepáčková

24

? Austria

Uhry,
?Weignewitz

vdaná

4' 10", světlá, blond, modrá

ano/ano

česká

Německo,
A?rberk

žena v domácnosti

tchán, Matyáš Klepáček,
Svatá Helena 31, Szöreny, Uhry

Kateřina Klepáčková - řádek 24Kateřina Klepáčková - řádek 24

manžel

ano

-

ne

16.10.1909

Brémy

Barbarossa

? bratr, John ? Abasek,
310 Washington street, ? Forth ? Altona, Ill

28.10.1909

New York

Ill, Altona

Elisabeta
Klepáčková

?4m(9m)

? Austria

Německo,
? Merbeck

svobodná

-, světlá, -, -

ne/ne

česká

Německo,
A?rberk

dítě

děda, Matyáš Klepáček,
Sv. Helena 31, Szöreny, Uhry

Elisabeta Klepáčková - řádek 25Elisabeta Klepáčková - řádek 25

otec

ano

-

ne

16.10.1909

Brémy

Barbarossa

strýc, John ? Abasek,
310 Washington street, ? Forth ? Altona, Ill

28.10.1909

New York

Ill, Altona

Josef Kopřiva

26

Uhry

Uhry, Sv. Helena

svobodný

5' 8", světlá, blond, modrá

ano/ano

česká

Uhry, Sv. Helena

zemědělský dělník

matka, Marie Kopřivová,
Svatá Helena, Uhry

Josef Kopřiva - řádek 15Josef Kopřiva - řádek 15

sám

ano

$ 25

ne

23. ledna 1910

Brémy

Roon

???, Karel Klepáček,
476 Mayer street, Steelton, Pa

4. února 1910

New York

Pa, Steelton

Jan Karbula

30

Uhry

Uhry, Sv. Helena

ženatý

5' 8", světlá, ? černá, ? hnědá

ano/ano

česká

Uhry, Sv. Helena

zemědělský dělník

žena, Žofie Karbulová,
Uhry, Svatá Helena

Jan Karbula - řádek 18Jan Karbula - řádek 18

sám

ano

$ 24

1907

25. ledna 1910

Brémy

Kaisser W. d Grosse

??, Karel Klepáček,
476 Mayer Street, Steelton, Pa

4. února 1910

New York

Pa, ? Steelton

 
Jméno a příjmení
Věk
Občanství
Místo narození
Stav
Výška, barva pleti, barva vlasů, očí
Gramotnost
Národnost
Trvalé bydliště
Povolání
Nejbližší příbuzný
Lodní lístek
Platba cesty
Lístek do cíle
Kolik má $
Byl v USA
Datum vyplutí
Výchozí přístav
Jméno lodi
Příbuzný nebo přítel v USA
Datum připlutí
Cílový přístav
Cíl cesty

Tomáš Karbula

42 

Uhry

Uhry, Sv. Helena

ženatý

5' 10", světlá, hnědá, šedá

ano/ano

česká

Uhry, Sv. Helena

zedník

žena, Barbora Karbulová,
Svatá Helena, o. Moldava

Tomáš Karbula - řádek 19Tomáš Karbula - řádek 19

sám

ano

$ 12

? ne

22. února 1910

Brémy

Kaisser W.

???, Alois Hrůza, Lincoln street
4703 (? 4753), Chicago, Ill

2.(?4.) března 1910

New York

Ill, Chicago

Johann Eliáš

30

Uhry

Uhry, Sv. Helena

ženatý

5' 6", světlá, hnědá, hnědá

ano/ano

česká

Uhry, Sv. Helena

řemeslník (kolář)

žena, Anna Eliášová,
Svatá Helena, o. Moldava

Johann Eliáš - řádek 18Johann Eliáš - řádek 18

sám

ano

$ 12

? ne

22. února 1910

Brémy

Kaisser W.

???, ???, Lincoln street 4703
(? 4753), Chicago, Ill

2.(?4.) března 1910

New York

Ill, Chicago

František Hrůza

36

Uhry

Uhry, Sv. Helena

ženatý

5' 7", světlá, hnědá, modrá

ano/ano

česká

Uhry, Sv. Helena

zedník

žena, Marie Hrůzová,
Svatá Helena, o. Moldava

František Hrůza - řádek 20František Hrůza - řádek 20

sám

ano

$ 25

? ne

22. února 1910

Brémy

Kaisser W.

? přítel, Michal ???,
??? street, Chicago, Ill

2.(?4.) března 1910

New York

Ill, Chicago

Jan Kopřiva

32

Uhry

Uhry, Sv. Helena

ženatý

5' 9", světlá, ? černá, modrá

ano/ano

česká

Uhry, Sv. Helena

zemědělský dělník

žena, Anna Kopřivová,
Svatá Helena, Kr. Szorassy

Jan Kopřiva - řádek 19Jan Kopřiva - řádek 19

sám

ano

$ 24

? ne

2. dubna 1910

Brémy

Prinz Fr. W.

? bratr, Josef Kopřiva,
Mayer street 543, Steelton, Pa

12. dubna 1910

New York

Pa, ? Steelton

Josef Salaba

37

Uhry

-

ženatý

-

ano/ano

česká

Uhry, Sv. Helena

zemědělský dělník

žena, Žofie Salabová,
Sv. Helena 11

Josef Salaba - řádek 22

-

-

-

-

14. dubna 1910

Brémy

Brandenburg

-

květen 1910

Baltimore, Maryland

Pa, Steelton

Franz Knourek

41

Uhry

-

ženatý

-

ano/ano

česká

Uhry, Sv. Helena

zemědělský dělník

žena, Barbora Knourková,
Sv. Helena 119

František Kňourek - řádek 23

-

-

-

-

14. dubna 1910

Brémy

Brandenburg

? John Karbula

květen 1910

Baltimore, Maryland

Pa, Steelton

Alois Elias

33

Uhry

 

ženatý

-

ano/ano

česká

Uhry, Sv. Helena

zemědělský dělník

žena, Anna Eliášová,
Svatá Helena 153

Alois Eliáš - řádek 24

-

-

-

-

14. dubna 1910

Brémy

Brandenburg

-

květen 1910

Baltimore, Maryland

Pa, Steelton

Štěpán Pitra

23

Uhry

Uhry, Sv. Helena

svobodný

5' 6", světlá, blond, modrá

ano/ano

česká

Bulharsko,
Vojvodovo

krejčí

otec, … Pitra

Štěpán Pitra - řádek 21Štěpán Pitra - řádek 21

sám

ano

? 70 (? 40)

ne

23. dubna 1912

Brémy

Kaisser W.

strýc, Fr. Krupica,
??? str. 539?, Steelton

1. května 1912

New York

Pa, Steelton


Údaje byly do tabulky přepsány z jednotlivých lodních seznamů, jejich řazení bylo upraveno. Níže uvádíme znění jednotlivých údajů v tabulce tak, jak jsou zapsány na seznamech. Číslo značí pořadí údaje v tabulce, následuje název údaje z tabulky, v oblých závorkách překlad údaje z originálního seznamu, ve hranatých závorkách přesné znění údaje na seznamu. 

               1              
 2
         4        
           6           
               8              
                        10                        
3
5
          7          
               9              
                         11                         
               12              
         13        
          14        
      15     
       16     
     18     
19
20
17
    21    
22
23
 

1. Jméno a příjmení [Name In Full]
2. Věk [Age]

3. Gramotnost (Schopnost číst / psát.) [Able to - Read. Write]
4. Občanství [Nationality (Country of last permanent resistence)] [Nationality (Contry of which citizen or subject)]
5. Národnost [Race or People]
6. Místo narození [Place of birth]
7. Trvalé bydliště (Poslední trvalý pobyt. Země. Město.) [Last Permanent Residence. Country. City or Town]
8. Stav (Ženatý/vdaná nebo svobodný/á) [Married or Single]
9. Povolání (Profese nebo zaměstnání) [Calling or Occupation]

10. Výška, barva pleti, barva vlasů, očí [Height (Feet, Inches), Complexion, Color of - Hair, Eyes] 

11. Nejbližší příbuzný (Jméno a úplná adresa nejbližšího příbuzného nebo přítele v zemi odkud cizinec přichází) [The name and complete adress of nearest relative or friend in country whence alien came]
12. Lodní lístek, tzv. Manifest
13. Kdo platil cestu (Kdo platil jízdenku) [By whom was passage paid?]
14. Lístek až do cíle
15. Kolik má $ (Má alespoň $ 50, a pokud má méně, kolik) [Whether in pssession of $ 50, and if less, how much?]
16. Byl v USA, pokud ano, rok návštěvy (Byl někdy dříve v USA a pokud ano, kdy a kde?) [Whether ever before in the United States; and if so, when and where?]
17. Příbuzný, přítel v USA
18. Datum vyplutí
19. Výchozí přístav
20. Jméno lodi 

21. Datum připlutí
22. Cílový přístav
23. Cíl cesty [Final Destination. (Intended future permanent residence.) State. City or Town.]
 

Pro úplnost ještě zařazujeme i údaje, které jsou na seznamech uvedeny, ale u většiny jmenovaných jsou stejné, anebo jsou v nich jen malé rozdíly, případně údaje, které jsme vynechali.

Je dotyčný polygamista? [Whether a polygamist.] - vesměs vyplněno ne
Je dotyčný anarchista [Whether an anarchist.] - ne
Zdravotní stav - duševní a tělesný [Condition of Health, Mental and Physical.] - dobrý
Postižení nebo zmrzačení, charakter, doba trvání a příčina [Deformed or Cripppled. Nature, length of time, and cause] - žádné
Zvláštní znamení [Marks of Identification.] - žádné (proškrtnuto)
Pohlaví [Sex.] - vynechali jsme

 

Na závěr připojujeme fotografie lodí, kterými výše uvedení Češi do USA připluli.

Barbarossa

Brandenburg

Barbarossa

Brandenburg

Kaisser Wilhelm der Grosse

Pannonia

Kaisser Wilhelm der Grosse

Pannonia

Prinz Fr. Wilhelm

Olympic

Prinz Fr. Wilhelm

Olympic

 
Autoři článku: 

Roman Močička, Bořivoj Kňourek

 
Literatura:

Vaculík, Jaroslav (2009) Češi v cizině 1850 - 1938, Brno: Masarykova univerzita