O Vojvodovu v časopise Homo bohemicus (1)

homo-bohemicus-4-2009-obalka-i

Marek Jakoubek: Vojvodovští Češi očima svých sousedů

   V roce 1993 založila skupina sofijských bohemistů společnost Bohemia klub. Sdružení v Bulharsku popularizuje českou kulturu a český jazyk. Vydává časopis Homo bohemicus, jehož čtvrté číslo v roce 2009 bylo zčásti věnováno Vojvodovu. Byly v něm uveřejněny dva články Marka Jakoubka a jeden článek Božidara Popova. Všechny články přinášíme v původním znění v bulharštině, v této části text Marka Jakoubka v překladu Michaely Kuzmové.

Read more...

O Vojvodovu v časopise Homo bohemicus (2)

homo-bohemicus-4-2009-obalka-i

Božidar Popov: Vzpomínky na život Čechů, kteří žili ve vsi Vojvodovo

   V roce 1993 založila skupina sofijských bohemistů společnost Bohemia klub. Sdružení v Bulharsku popularizuje českou kulturu a český jazyk. Vydává časopis Homo bohemicus, jehož čtvrté číslo v roce 2009 bylo zčásti věnováno Vojvodovu. Byly v něm uveřejněny dva články Marka Jakoubka a jeden článek Božidara Popova. Všechny články přinášíme v původním znění v bulharštině, v této části text Božidara Popova.

Read more...

O Vojvodovu v časopise Homo bohemicus (3)

homo-bohemicus-4-2009-obalka-i

Marek Jakoubek: O Božidaru Popovovi a jeho „Vzpomínkách na život Čechů, kteří žili ve vsi Vojvodovo“

   V roce 1993 založila skupina sofijských bohemistů společnost Bohemia klub. Sdružení v Bulharsku popularizuje českou kulturu a český jazyk. Vydává časopis Homo bohemicus, jehož čtvrté číslo v roce 2009 bylo zčásti věnováno Vojvodovu. Byly v něm uveřejněny dva články Marka Jakoubka a jeden článek Božidara Popova. Všechny články přinášíme v původním znění v bulharštině, v této části druhý text Marka Jakoubka.

Read more...

Vojvodovo – český venkov v Bulharsku

Vojvodovo   Todor Božinov, Bulhar, který Vojvodovo v minulosti fotografoval a také o něm napsal heslo na Wikipedii, založil internetový blog „kashkaval tourist“ o cestovním ruchu v Bulharsku a na Balkáně. Na blogu uveřejnil článek s názvem „6 míst, u kterých nebudete věřit, že jsou v Bulharsku". Jedním z těchto míst je Vojvodovo, aneb, jak jej Todor Božinov nazval, „český venkov v Bulharsku“. Blog je v angličtině, přinášíme překlad části o Vojvodovu.
 

Read more...

Úzkorozchodná dráha Červen Brjag - Orjachovo

draha06-ii   V roce 2001 vyšel v časopisu Dráha článek o trati Červen Brjag - Orjachovo od Jaromíra Bittnera. 
S laskavým svolením časopisu Dráha uveřejňujeme článek v plném znění.

Read more...

Sesek - zapomenutá česká obec v Bulharsku

bulharsko-sesek-i

   Vojvodovo nebylo první obcí, kterou jeho obyvatelé v Bulharsku založili. Předcházela mu obec zvaná Sesek, avšak její existence netrvala dlouho. Článek o historii této obce od jejího založení až po její opuštění a založení Vojvodova napsal Marek Jakoubek. Práce byla uveřejněna v časopise Český lid 97/2010 č. 1.

Register to read more...

Naše banátská vesnice Vojvodovo

Obálka knihy Kovačica    Kapitola z knihy bulharského autora Ljubomira K. Stojanova týkající se Vojvodova.Kniha se jmenuje „Kovačica - Naša zemja pod slănceto (Skazanie za Davidovija rod ot selo ‚Kovačica‘)“ a vyšla v Sofii v roce 2005. Kapitola má název „Naše banátská vesnice Vojvodovo“.

Read more...

Materiály k nejstarším dějinám Vojvodova, české obce v severozápadním Bulharsku

   Námětem tohoto textu je historie jediné české vesnice v Bulharsku - Vojvodova (severozápadní Bulharsko, okres Vraca). Studie představuje výsledky výzkumu v bulharských archívech (Archiv Institutu pro folklor Bulharské akademie věd, Archiv Československého klubu T. G. Masaryka v Sofii, Státní archiv, Státní statistický úřad, Státní krajský archiv - pobočka Vraca, Archiv obecního úřadu ve Vojvodovu a Archiv Evangelické metodistické episkopální církve „Dr. Long") uskutečněného v letech 2006 a 2007.

Read more...