Obec Drnholec a reemigranti

drnholec   Na oficiálních i neoficiálních stránkách jihomoravské obce Drnholec je v části o historii zmínka o reemigrantech, kteří se v této obci usadili po válce. Z textu o historii obce vyjímám pouze malou část, ve které se o reemigrantech píše. Autorem textu je Jiří Janeček, učitel z Drnholce.

Read more...

Integrační proces v lidové stravě v jihomoravském pohraničí

narodopisne_aktuality_1986-1_obalkaMiroslava Ludvíková

   V časopise Národopisné aktuality vyšel v roce 1986 článek, který se týká vlivu reemigrantů z Rumunska a Bulharska na stravu v jihomoravském pohraničí. Autorkou textu je Miroslava Ludvíková (* 1923 – † 2005), česká etnografka, dlouholetá pracovnice etnografického oddělení Moravského muzea v Brně.

Register to read more...

Reemigrace bulharských Čechů a Slováků na jižní Moravu v letech 1949 - 1950

Jaroslav Vaculík

   Výňatek z XII. mikulovského sympozia, které se konalo 21. a 22. října 1982 na téma: 1100 roků československo-bulharských vztahů. Příspěvek se zabývá poválečným návratem Čechů z Bulharska. Autor, prof. PhDr. Jaroslav VACULÍK, CSc. (nar. 1947), se věnuje především dějinám zahraničních Čechů.