Československá vlastivěda

cs-vlastiveda-titul-i   Ve třicátých letech minulého století bylo vydáno jedno z našich encyklopedických děl — „Československá vlastivěda“.

   Jednalo se o desetisvazkové dílo, které vyšlo pod záštitou Masarykovy akademie práce. V pátém svazku vydaném v roce 1931 a nazvaném „Stát“ je část, která se týká Čechoslováků v zahraničí. Pod hesly Rumunsko a Bulharsko jsme nalezli drobné zmínky o českých obcích v Banátu a také o Vojvodovu.

Read more...

Ze Svaté Heleny a Vojvodova do USA

Zaoceánský parník BarbarossaRoman Močička, Bořivoj Kňourek

   Spojené státy americké byly nejčastějším cílem českých emigrantů. V dobách, kdy byl odchod Čechů za moře mimořádně častý odcházeli hledat štěstí na jiný světadíl i čeští emigranti. Zjistili jsme informace o 14 obyvatelích Svaté Heleny a jednom z Vojvodova, kteří se také vydali za "velkou louži".
   (Text čerpá část informací z knihy J. Vaculíka: Češi v cizině 1850 - 1938)

Československé menšiny za hranicemi

Jan Auerhan

   JUDr. Jan Auerhan (18801942) byl především významný statistik, který tento obor pozvedl v Československu na světovou úroveň. Zabýval se však také vystěhovalectvím a krajany v zahraničí a psal o těchto tématech knihy a články. Uveřejnujem jeho drobnou, ale zajímavou publikaci z roku 1918, která mapuje české a slovenské zahraniční menšiny.

Register to read more...

Etapy českého vystěhovalectví

Stanislav Brouček

   Text Stanislava Broučka se zabývá historií českého vystěhovalectví z hlediska jednotlivých oblastí a také časové posloupnosti. Text vznikl v rámci vědeckého grantu „Exil sám o sobě“. Etnolog PhDr. Stanislav Brouček, CSc. se věnuje českému vystěhovalectví, exulanství a vztahům zahraničních Čechů k domovu.

Register to read more...