Dům ve Vojvodovu

dum-ve-vojvodovu-obalka-i   V prosinci 2015 vyšla nová kniha o Vojvodovu věnovaná vojvodovským domům „Dům ve Vojvodovu. Stavebně historický vývoj, kulturní a sociální rozměr“. Autory publikace jsou Bořivoj Kňourek a Lenka J. Budilová.

   Úvod knihy tvoří shrnutí osídlování Banátu a Bulharska a historie založení Seseku a Vojvodova. Druhá část knihy se zabývá samotným Vojvodovem a jeho domy ze stavebně-historického hlediska. Dozvíte se v ní více o půdorysném plánu Vojvodova a podrobnosti o konstrukci a materiálech vojvodovských domů. Závěrečná část knihy popisuje dům jako sociální prostor a věnuje se způsobu života vojvodovských obyvatel, rodinným, příbuzenským i sousedským vztahům.

   Text knihy doprovází přibližně 150 obrázků, 10 map a plánů a 16 stran obrazové přílohy se 30 fotografiemi současného i minulého Vojvodova. Publikace vychází, jako již pět předchozích publikací o Vojvodovu, v nakladatelství CDK.

Read more...

Vojvodovo: identity, tradice a výzkum

vojvodovo-identity-tradice-vyzkum-obalka-iMarek Jakoubek

   Dalším přírůstkem do vojvodovské knihovny je publikace Marka Jakoubka „Vojvodovo: identity, tradice a výzkum“. Je to již pátá monografie věnovaná Vojvodovu. Dozvíte se v ní, jak přišlo Vojvodovo ke svému jménu, seznámíte se s prací Vladimira Penčeva, bulharského etnologa, který Vojvodovo „objevil“, můžete si zavzpomínat s vojvodovskými pamětnicemi a mnoho dalšího. Kniha vyšla opět v Centru pro studium demokracie a kultury (CDK).

Read more...

Vojvodovo: historie, obyvatelstvo, migrace

Obálka knihy Vojvodovo: historie, obyvatelstvo, miograceMarek Jakoubek

 
   V roce 2012 vyšla již pátá kniha věnovaná Vojvodovu. Její autor Marek Jakoubek ji nazval „Vojvodovo: historie, obyvatelstvo, migrace“. V šesti hlavních kapitolách kniha nabízí trochu odlišný pohled na Vojvodovo a jeho obyvatele. Pokud jste již četli některou z minulých knih o Vojvodovu, v této se vaše informace v mnohém doplní či zpřesní a jedna z kapitol přináší na vojvodovské dění zcela nový pohled.

Read more...

Dědická praxe, sňatkové strategie a pojmenovávání u bulharských Čechů v letech 1900—1950

Obálka knihy o Vojvodovu Lenky J. Budilové

Lenka J. Budilová

   Sotva jsme stačili dočíst poslední knihu o Vojvodovu Marka Jakoubka, vychází kniha další, kterou napsala jeho manželka Lenka J. Budilová. Kniha „Dědická praxe, sňatkové strategie a pojmenovávání u bulharských Čechů v letech 1900—1950“ se zabývá především rodinou a jejím fungováním a tedy jsou všem velmi blízká. Vojvodovské rodiny a jejich zvyklosti přiblíží čtenářům také téměř padesát fotografií.

Read more...

Vojvodovo: kus česko-bulharské historie

Obálka knihy Vojvodovo - kus česko-bulharské historieMarek Jakoubek

   Základ knihy „Vojvodovo – kus česko-bulharské historie. Tentokrát převážně očima jeho obyvatel“ tvoří jedenáct textů, vzpomínek vojvodovských obyvatel. V obrazové příloze je téměř padesát fotografií a další obrázky a fotografie najdete přímo v textu. Většinu uveřejněných vzpomínek zaznamenali vojvodovčané písemně, přesto se čtou tak, jako byste poslouchali jejich vyprávění. S odbornými komentáři a poznámkami Marka Jakoubka se ke všem, kdo se o Vojvodovo zajímají, dostává mimořádně zajímavě podaný pohled na Vojvodovo.

Read more...

Vojvodovo - Etnologie krajanské obce v Bulharsku

vojvodovo-obalka-iMarek Jakoubek

 
   V roce 2010 vyšla kniha Marka Jakoubka věnovaná Vojvodovu. Rozsáhlé a zásadní dílo „Vojvodovo – Etnologie krajanské obce v Buharsku“ tvoří soubor několika studií a článků, které Marek Jakoubek v minulých letech o Vojvodovu a jeho obyvatelích napsal. Texty byly pro knižní vydání doplněny a rozšířeny.

Read more...

Vojvodovo: historicko-etnologická ohlédnutí

vojvodovo-hist-etno-ohlednuti-obalka-iGabriela Fatková, Lenka J. Budilová, Marek Jakoubek,
Radka Maglia, Roman Močička, Jitka Močičková

   V roce 2013 vyšla další kniha věnovaná Vojvodovu. Kolektiv autorů se v pěti kapitolách zabývá rozličnými tématy. Knihu otevírá teoretická stať G. Fatkové o vojvodovském výzkumu, L. J. Budilová přispěla stručnými dějinami Vojvodova, manželé R. a J. Močičkovi se věnují českým kořenům svatohelenských a vojvodovských Čechů, M. Jakoubek uvádí vzpomínky vojvodovského rodáka Miroslava Štrbky a R. Maglia se věnuje oděvu vojvodovských Čechů.

Read more...

Войводово – едно непознато чешко село в България

vojvodovo-edno-nepoznato-selo-iJakoubek, Marek

(Vojvodovo – neznámá česká vesnice v Bulharsku)

   Тази книга е посветена на село Войводово. То е основано през 1900 г. от двайсетина чешки семейства, напуснали по религиозни причини и поради недостиг на обработваема земя чешкото село Света Елена. Историята на чешкото заселване на Войводово и Белинци приключва в периодамежду 1948 и 1950 г. Тогава повечето чешки жители на тези села се преселват в Чехословакия.

Българските чехи: Случаят Войводово (Социалноантроположки ескизи)

bulgarskite-cechi-obalka-i

Lenka J. Budilová, Jakoubek Marek

(Bulharští Češi – případ Vojvodovo (Sociálněantropologické skici)

   „Българските чехи. Случаят Войводово“ е втората по ред монография, посветена на Войводово, с която има възможност да се запознае българският читател. Първата бе публикувана през 2013 г. под заглавие „Войводово, едно непознато чешко село в България“. Макар да са свързани в редица отношения, двете книги представляват самостоятелни разработки и без проблем могат да бъдат четени независимо една от друга.

Read more...

Bulgarian Protestants and the Czech village of Voyvodovo

bulgarian-protestants-and-voyvodovo-iLenka J Budilová, Marek Jakoubek

Bulgarian Protestants and the Czech village of Voyvodovo

   The book is concerned with the history  of the Protestant missions in Bulgaria, their evengelistic, educational and literary activities, and offers a case study of a particular Czech speaking Protestant community in north-western Bulgaria. The history of the Protestant mission is followed since its establishment in the 19th century in the territory of the Ottoman Empire to the foundantion of Congregationalist and Methodist mission in southern and northern Bulgaria respectively.   A case study of a specific Protestant community in Bulgaria is represented by an analysis of the religious life in the former Czech village of Voyvodovo, wich once represented the biggest Methodist congregation in Bulgaria.