Za chlebem vezdejším

Obálka knihy Za chlebem vezdějším

Vladimír Míčan

   Zajímavou publikací o životě českých vystěhovalců v Rumunsku je kniha „Za chlebem vezdejším“ od Vladimíra Míčana, tajemníka Biblické jednoty, která vyšla v roce 1931.

Read more...

České osady na srbských a rumunských hranicích

Výroční zpráva státní reálky v Telči z roku 1922

Josef Hříbek

   Ve výroční zprávě Státní reálky v Telči vyšel v roce 1914 článek o cestě jejího učitele Josefa Hříbka do českých osad na jihu Uherska. Josef Hříbek tehdy navštívil Svatou Helenu, Gerník, Rovensko, Ablián, Bígr, Eibentál a Šumici.

Read more...

Práce a zvyky našich vystěhovalců v rumunském Banátě

Naše zahraničí VII - obálkaJindřich Schlögl

    V osmém ročníku a čtvrtém svazku sborníku „Naše zahraničí“ z roku 1927 vyšel článek Jindřicha Schlögla, bývalého učitele ze Svaté Heleny, který popisuje jarní a letní práce našich krajanů v Banátě. Otec autora článku, také Jindřich, působil na Svaté Heleně jako první učitel.

Read more...

Zapomenutí krajané

fejeton-narodni-listy-1902-titul   10. září 1902 vyšel na první straně Národních listů fejeton o krajanech z jižního Banátu.

Read more...

Češi v rumunském Banátu

cesivcizine8-s

Milena Secká

   Sborníky Češi v cizině, které vydával Ústav pro etnografii a folkloristiku se několikrát věnovaly Čechům ze Svaté Heleny. Ve sborníku číslo 8 z roku 1995 byl uveřejněn článek „Češi v rumunském Banátu“. Autorkou je PhDr. Milena Secká, která vystudovala etnografii a historii na Universitě Karlově v Praze a pracovala v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV. V roce 1994 se stala vedoucí knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur.

Vystěhovalectví do jihovýchodní Evropy

cesi-v-cizine-9Iva Heroldová

   Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR vydal v rámci své edice „Národopisná knižnice“ několik sborníků pod názvem „Češi v cizině“. Ve sborníku číslo 9 z roku 1996 byla uveřejněna práce Ivy Heroldové „Vystěhovalectví do jihovýchodní Evropy“. (Vynechali jsme z ní část, která se zabývá vystěhovalectvím do prostoru bývalé Jugoslávie.) Iva Heroldová (* 1926 — † 2005) byla významná etnoložka, která část své vědecké práce věnovala reemigrantům.

Register to read more...

O jazyce českých osad na jihu rumunského Banátu

Slavomír Utěšený

   Článek z časopisu Český lid z roku 1962 se zabývá jazykem obyvatel českých osad, především pak Svaté Heleny.