Církevní sbor obce Belinci

   Na fotografii jsou obyvatelé Vojvodova, kteří se rozhodli ves opusit a přestěhovali se do obce Belinci v severovýchodním Bulharsku. Snímek byl pořízen v roce 1934, pravděpodobně velmi krátce po jejich příchodu do Belinců. Na fotografii je celkem 73 osob (včetně všech dětí). 
 

Církevní sbor obce Belinci   Na zadní straně fotografie je nápis „Церковен хор на село Белинци. 1934.“ („Církevní sbor obce Belinci. 1934.“).

   Nejvíce osob poznala paní Ludmila Čolaková (za svobodna Kňourková), která v do Belinců přišla jako osmiletá. Dále děkujeme panu Filipovi z Valtic, který také poznal mnohé ze svých sousedů.

   Některá jména uvádíme tak, jak je pamětníci uvedli, v závorce uvádíme jména tak, jak se osobám v obci říkalo.

   Dům na snímku patřil Karlovi a Olze Pitrovým, v domě probíhala shromáždění sboru.

  
Obyvatelé Belinců
 
 
1 Karel Kňourek, před ním stojí jeho šestiletý syn Štěpán 25                  49 Olga Pitrová (za svobodna Kopřivová)
2 Štěpán Kňourek
(otec Karel stojí nad ním)
26 Štěpán Pitra 50 Olga Švejdová
3 Josef Pitra - Hanke 27 kazatel? 51 Marie Pitrová
4 Vincent Pitra 28 Petr Pitra 52 Olga Kňourková
5 Matěj Pitra 29 Karel Pitra („děda Pitrů“) 53 Olga Pitrová („bába Pitrová“)
(nebo Kateřina Filipová?)
6   30 Dcera Karla Pitry (č. 31) 54 Alžběta Kopřivová (Ládová)
7 Samuel Čížek (manžel č. 29) 31 Karel Pitra 55 "nějaká" Bulharka
8 Rozálie Pitrová (roz. Kňourková) („Rózi“) s dcerou Kačenou 32   56 "nějaká" Bulharka
9 Kateřina Švejdová 33   57 Véna Švejda
10 Marie Kňourková 34 Olga Pitrová 58

Anička Švějdová

11 Vinca Pitra 35 Etelka Čížková, v náručí dcera  59 Karel Švejda
12 Kateřina Švejdová 36 Tinka (nebo Rozi?), dcera č. 35 60 Rudolf Kňourek
13 Adolf Švejda 37 "nějaká" Bulharka 61 Barčina Švějdová
14 Marie Pitrová („Marjána“) 38 "nějaká" Bulharka 62 Anička (Anina)Pitrová
15 Josef Švejda („Józa“) 39   63 Kateřina Kopřivová (Káča Ládova)
(vdaná Bojadžieva)
16 Alois Švejda 40 "nějaká" Bulharka 64 Málina Švejdová
17 Petr Pitra („Petran, Peťan“) 41 Rozária Pitrová („Rózi Hrišková“) vdaná Kuzněcová) 65 Ludmila Kňourková
18 Venca („Vencan“) 42   66 Olga Pitrová („Olinka“)
19 Etelka Švejdová 43 Anna Kopřivová
(Anka Ládová) (vdaná Vršková)
67 Málina Pitrová („Málinka“)
20 František Dobiáš 44   68 Štěpán Pitra („Tápa“)
21 Robert Švejda 45 Sofie Švejdová („Sófi“) 69 Mára Pitrová
22 Ladislav Kopřiva  („Láda“) 46 Amálie Švejdová (vdaná Pitrová) („Máli“) (nebo Urbánková?) 70 Olga Kuzněcová (Hriškova)
23   47 Sófi Pitrová 71 Olina
24 František Švejda („Franta“) 48   72 Štéfi Švejdová
        73 Adolf Švejda
  
 Znáte tuto fotografii nebo na ní někoho poznáváte? Pomozte nám doplnit nebo upřesnit jména osob na snímku, napište nám na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .