Češi a Slováci v zahraničí - obsah


Knihy

  Kubka František
Bulharský deník 1949  Bulharsko

Dvě kapitoly z knihy českého spisovatele a velvyslance v Bulharsku.

  Michalko Ján
Naši v Bulharsku 1936 Bulharsko

Kniha slovenského učitele Jána Michalka, který pracoval mezi krajany v Bulharsku.

  Míčan Vladimír Za chlebem vezdějším 1931 Rumunsko
Tajemník Biblické jednoty vydal knihu o návštěvě československých osad v Rumunsku.


Články, studie
 

  Vařeka Josef Češi v Bulharsku 1990 Bulharsko

Studie z časopisu Český lid věnovaná Čechům v Bulharsku.

  Hříbek Josef České osady na srbských a rumunských hranicích
1914 Rumunsko
Článek o cestě učitele Josefa Hříbka do českosloveských osad v Rumunsku v roce 1912.