Námětem tohoto textu je historie jediné české vesnice v Bulharsku - Vojvodova (severozápadní Bulharsko, okres Vraca). Studie představuje výsledky výzkumu v bulharských archívech (Archiv Institutu pro folklor Bulharské akademie věd, Archiv Československého klubu T. G. Masaryka v Sofii, Státní archiv, Státní statistický úřad, Státní krajský archiv - pobočka Vraca, Archiv obecního úřadu ve Vojvodovu a Archiv Evangelické metodistické episkopální církve „Dr. Long") uskutečněného v letech 2006 a 2007.

Register to read more...