Autoři internetových stránek Vojvodovo.cz se snaží dodržovat Zákon o ochraně osobních údajů (Zákon č. 101/2000 Sb).
 
Všechna osobní data chráníme před zneužitím a zásadně je neposkytujeme třetím osobám.
 
Máte-li pocit, že Vaše právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do Vašeho života bylo narušeno shromažďováním nebo zveřejňováním některých údajů, které naleznete na těchto stránkách, prosím, obraťte se na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ihned zjednáme nápravu.
 
V případě jakéhokoli požadavku se obraťte na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .