Vojvodovská nedělní škola

   Snímek pochází pravděpodobně z let 1939 až 1940. Václav Dobiáš určil i některé osoby na snímku:

   - dospělý muž vzadu je Bedřich Dobiáš, v době pořízení snímku mu bylo asi asi 35 let, jedná se o manžela Heleny Sauerové a syna Karla Dobiáše;

   - muž v čele je pravděpodobně Václav Hrůza, manžel Tinky Karbulové a syn Aloise Hrůzy;

   - holčička hned vedle dospělého muže uprostřed je Anna Karbulová, narozená roku 1933, dcera Štěpána Karbuly a pozdější maminka Václava Dobiáše, který nám snímek zaslal;

   - vyšší chlapec v čepici před Aničkou Karbulovou je zřejmě její o tři roky starší bratr Alois Karbula.

vojvodovska-nedelni-skolaVojvodovská nedělní škola, 1939 až 1940.

 

Děkujeme panu Václavovi Dobiášovi za zaslání fotografie.