vojvodovo-istorijata-na-edno-selo-obalka-iiВойводово. Историята на едно чешко село в България през погледа (не само) на неговите жители

Jakoubek Marek

(Vojvodovo. Historie české obce v Bulharsku očima (nejen) jeho obyvatel)

 
   „Българските чехи. Случаят Войводово“ е втората по ред монография, посветена на Войводово, с която има възможност да се запознае българският читател. Първата бе публикувана през 2013 г. под заглавие „Войводово, едно непознато чешко село в България“. Макар да са свързани в редица отношения, двете книги представляват самостоятелни разработки и без проблем могат да бъдат четени независимо една от друга.
 

Názvy hlavních kapitol:

 


ЛИТЕРАТУРА

 

 

Impresum:
 
Marek Jakoubek
 
Войводово. Историята на едно чешко село в България през погледа (не само) на неговите жители
  
Nakladatel: Paradigma, Bulharsko


Vydání: 1.
Formát: A5, brožovaná, 209 stran
Překlad: Михаела Кузмова

ISBN: 978-954-326-271-7
Rok vydání: 2016
 
Copyright-sm Marek Jakoubek
Copyright-sm Vydavatelství „Paradigma“