Vojvodovo a Belinci

   V této části stránek jsou soustředěny informace o obcích Vojvodovo a Belinci.

Hlavní informace a mapy

 • Základní informace – hlavní informace o Vojvodovu a Belincích a jejejich historii
 • Mapy – mapy a letecké snímky obou obcí a jejich okolí

Vojvodovo – články a knihy

 • Články do roku 1950 – články z různých zdrojů napsané před rokem 1950
 • Články po roce 1950 – články z různých zdrojů napsané po roce 1950
 • Současnost – články o současném Vojvodovu
 • Dokumenty – dokumenty týkající se minulosti i současnosti Vojvodova
 • Knihy o Vojvodovu – knihy Marka a Lenky Jakoubkových věnované Vojvodovu

Vojvodovo – fotografie

 • Současné fotografie obce – interaktivní mapa s fotografiemi současného Vojvodova 
 • Fotografie osob do roku 1950 – společné fotografie vojvodovčanů (vybrané významné fotografie z Fotogalerie)

Vojvodovo – Kalendárium

 • Úvod a použitá literatura – vojvodovská historie v datech
 • 1870 – 1900
 • 1900 – 1910
 • 1911 – 1920
 • 1921 – 1930
 • 1931 – 1940
 • 1941 – 1950

Belinci – články

 • Historie – články z různých zdrojů napsané před rokem 1950
 • Současnost – články o současných Belincích