Dějiny Vojvodova - Vesnice Čechů a Slováků v Bulharsku

 
"Vážený český čtenáři,
dovoluji si Tě oslovit s doporučením, aby sis knihu, kterou držíš v ruce přečetl. A to z několika důvodů. Za prvé proto, že jde o literaturu faktu, která je v českém prostředí velmi populární. Druhým důvodem může být skutečnost, že kniha obsahuje pozoruhodné postřehy a pojednává o zajímavém, pro českého čtenáře takřka neznámém prostředí. A za třetí proto, že se jedná o text, který je svojí formou i obsahem zcela unikátní."

Vladimír Penčev, bulharský etnolog v úvodním slovu ke knize Dějiny Vojvodova, Vesnice Čechů a Slováků v Bulharsku

 DejinyVojvodova-obalka

Kroniku Vojvodova napsal Neco Petkov Necov, Bulhar, který byl téměř čtvrt století sousedem vojvodovských Čechů.

Na překladu pracovali Temenužka Křivánková a Marek Jakoubek, k vydání knihu připravili, předmluvou a poznámkami opatřili Marek Jakoubek, Zdeněk R. Nešpor a Tomáš Hirt.

Kniha Dějiny Vojvodova vyšla v roce 2006.

Máte-li o knihu zájem, můžete si o ni napsat na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Dějiny Vojvodova – Vesnice Čechů a Slováků v Bulharsku

Neco Petkov Necov

 

Překlad: Temenužka Křivánková, Marek Jakoubek

Vydalo Občanské sdružení Vojvodovo ve spolupráci se Studijní
a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje v roce 2006
 

Tisk: MK TISK, Radnice

ISBN 80-85093-97-9