Literatura - Češi a Slováci v Rumunsku

 
Publikace a články jsou řazeny abecedně podle prvního písmene jejich názvu.
 

NECOV, Neco Petko: Dějiny Vojvodova, Vesnice Čechů a Slováků v Bulharsku, Občanské sdružení Vojvodovo, Plzeň 2006 (Více informací o knize Dějiny Vojvodova...)

SVOBODA, Jaroslav - DOKOUPIL, Ivo a kol.: Banát - Turistický a vlastivědný průvodce českými vesnicemi v rumunském Banátě. Brno 2005

SVOBODA, Jaroslav: Gernický školní kalendář. Praha 2004

ŠTĚPÁNEK, Václav: Mizející menšina: Češi v srbském Banátě. In: Vztahy České republiky se Srbskem a Černou Horou. Praha, Rada pro mezinárodní vztahy 2004

ŠTĚPÁNEK, Václav: Mizející menšina. Historie a současnost českého osídlení v srbském Banátě. NR 13, 2003, č. 1

HROCH, Pavel: Ve Valašsku zůstáváme: čeští krajané v Rumunsku. Praha: Gema Art, 2002

FIŠEROVÁ, Marta: Náš člověk v Banátu. Koktejl 7: 6: 46-50 (červen 1998). Praha

SECKÁ, Milena: Češi v Rumunsku. Češi v cizině č. 9, 1996

Svoboda, Jaroslav (ed.): Tady byl samej les. Nadlak 1996

SECKÁ, Milena: Češi v rumunském Banátu. Češi v cizině č. 8, 1995

ŠKVÁRA, Jan: Česká srdce na Banátské hranici. Koktejl 3: 9: 41-43 (září 1994). Praha

SECKÁ, Milena: Česka menšina žijící v rumunském Gerniku. (Nástin materiální a duchovni kultury.) Český lid 79: 217-228 (1992). Praha

JECH, J. -  SECKÁ, M. - SCHEUFLER, V. - SKALNÍKOVÁ, O.: České vesnice v rumunském Banátě. In: Češi v cizině č. 5, Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, 1992

HRŮZA, František: Domov v cizině. Ostrava: Vydavatelství Křesťanských sborů, 1992

SKALNÍKOVÁ, Olga: My a Češi v Rumunsku. Tvorba, 5. června 1991. Praha

PLIŠEK, Jaromír- VIKOVÁ, Vilma: Zpráva o situaci a potřebách české menšiny v Rumunsku. Praha, 1991

ROŽÁNEK, David. Akce České knihy krajanům v Rumunsku. Český lid 77: 251-252 (1990). Praha

ROŽÁNEK, David; VASILJEV, Marek. Kilometry od civilizace. Reportáž jakoby z minulého století - mezi rumunskými Čechy. Mladá fronta, Víkend (příloha), 9. června 1990. Praha

SPOULA, Stanislav: Příspěvek k problematice české menšiny v rumunském Banátě. Diplomová práce, katedra etnografie a folkloristiky FF UK. Praha 1982

SECKÁ, Milena: Etnické procesy u českých reemigrantů z Rumunska. Diplomová práce, katedra etnografie a folkloristiky FF UK. Praha 1981

SCHLÖGL, Radoslav: Banátská Svatá Helena v Rumunsku [Rukopis 470 s.; Praha 1974-1975]

SCHLÖGL, Radoslav. Založení římsko-katolického kostela na Svate Heleně učitelem Jindřichem Schloglem dne 18. května 1875. [Rukopis; titulní s. + 8 s.; Praha 1975.]

VAŘEKA, Josef: Kulturní společenství a diferenciace v lidovém stavitelství českého jazykového ostrova na území jižního Banátu. Národopisný věstník československý 8-9: 53 79 (1974), Brno

JECH, Jaromír - KARBUSICKÝ, Vladimír -  SCHEUFLER, Václav - SKALNÍKOVÁ, Olga: Výzkumy způsobu života a kultury rumunských Čechů. Český lid č. 52, 1965

SCHEUFLER, Vladimír - SKALNÍKOVÁ, Olga - JECH, Jaromír - KARBUSICKÝ, Vladimír: Výzkumy české menšiny v Rumunsku. Český lid 51: 190-192 (1964), Praha

SKALÍKOVÁ, Olga - SCHEUFLER, Vladimír: Základy hmotné a duchovní kultury českých kovozemědělských obcí v rumunském Banátě. Český lid č. 50, 1963

FIALA, Josef - SAPUNA, Valentin: Krajanské školství v Rumunsku. In: Krajanský kalendář 1958. Praha, 1958

RATAJ, František: Naši v Rumunsku. Bezděz 1(1: 142 144 (1948). Česká Lípa

KARAS, František: Československá větev zapomenutá nebem i zemí. I. Čechové v Rumunsku. Praha: Spolek Komenský vlastním nákladem, 1937. 64 s., [8] s. obr. příl. : il., mapy; 22 cm.

MICHALKO, Ján. Naši v Bulharsku. Brašljanica: nákladem vlastním, 1936

SCHLOGL, Jan: Školská kronika. Bratislava 1934. [Rukopis; opis v Ústavu pro etnografii a folkloristiku AV ČR v Praze, Kopie rukopisu na Svaté Heleně u pana Peka]

URBAN, Rudolf: Čechoslováci v Rumunsku. Bukurešť 1930

SCHLOGL, Jan. České osady a školy. [Bratislava 1929; rukopis v Ústavu pro etnografii a folkloristiku AV ČR v Praze.]

SCHLOGL, Jan. České osady v Rumunsku. Bratislava 1929. [Rukopis v archivu Náprstkova muzea v Praze]

SCHLÖGL, Jindřich: Práce a zvyky našich vystěhovalců v rumunském Banátě na jaře a v létě. Naše zahraničí, č. 8, 1927

SCHLÖGL, Jindřich: Dějiny českých osad v rumunském Banátě. In: Naše zahraničí, č. 6, 1925

AUERHAN, Jan: Dnešní situace československé menšiny v Rumunsku. Naše zahraničí č. 5, 1924

JÁSZI, Oszkár: Česká osada v býv. Sedmihradsku. Naše zahraničí 4: 128-131 (1923). Praha

SEITZ: Zapomenutí krajané. Z jižního Banátu. Národní listy, 10. září 1902. Praha

KLÍMA, Stanislav: České osady dolnouherské. Český lid 8: 22-28 (1899). Praha