Literatura

 

Knihy o Vojvodovu

Knihy napsané přímo k tématu Vojvodovo - převážně od Marka Jakoubka a Lenky Jakoubkové Budilové.

 

Knihy o vystěhovalectví

Literaturu k tématu „Vystěhovalectví a reemigrace“ a tématům souvisícím jsem rozdělil do následujících oblastí:
 
  • Češi a Slováci v Bulharsku

  • Češi a Slováci v Rumunsku

  • Češi a Slováci v Maďarsku

  • Češi a Slováci v Jugoslávii - zahrnuje práce týkající se území Maďarska států bývalé Jugoslávie (bývalé Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, současné Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko a také současnou Makedonii, Bosnu a Hercegovinu).

  • Češi a Slováci v Maďarsku, Rumunsku, Jugoslávii a Bulharsku - knihy zabývající se územím uvedených států.

  • Češi a Slováci v Polsku a Rusku

  • Češi a Slováci jinde v zahraničí

Publikace jsou v jednotlivých kategoriích řazeny podle prvního písmene jejich názvu.

 

Autoři

Přehled hlavních autorů, které se uvedenou problamtikou zabývali nebo zabývají