Dopis Československému národnímu domu

 

razitko   Marek Jakoubek nalezl v archivu Československého domu T. G. Masaryka v Sofii zajímavý dokument. Jedná se o dopis z Vojvodova adresovaný ústředí Českloslovenského národního domu v Sofii.

   Dopis napsal některý se zástupců pobočky Československého národního domu T. G. Masaryka ve Vojvodovu. Z dokumentu vyplývá, že byl napsán někdy po 26. únoru 1950 - je v něm zmíněno, že v tomto datu se konala valná hromada Československého národního domu. Současně je jisté, že dokument byl napsán před druhým transportem obyvatel Vojvodova do České republiky, tedy před 18. květnem 1950.

 
Strana 1 a 2   Strana 3
 

Československé národní domy TGM v Sofii a ve Vojvodovu

Československý národní dům T. G. Masaryka v Sofii   Češi se v Bulharsku usazovali od 2. poloviny 19. století. Již v roce 1892 založili v Sofii svůj krajanský spolek Čech. Československý národní dům T. G. Masaryka byl v centru Sofie slavnostně otevřen v roce 1925 a pod názvem Československý klub TGM vyvíjí činnost dodnes. Za zmínku stojí, že dům zůstal „československý“ i po rozdělení republiky. Budova byla za přispění českého státu v letech 2003 až 2005 rekonstruována.
 
narodni-dum-vojvodovo-dnes-s   Národní dům T. G. Masaryka ve Vojvodovu, jako pobočka národního domu v Sofii, byl budován v letech 1931 - 1934. Československý stát věnoval finance na nákup části materiálu, další materiál a především práci poskytli obyvatelé Vojvodova. V objektu bylo šest tříd, sál a několik menších místností. Neco Petkov Necov v knize Dějiny Vojvodova píše: „Tato budova je rozlehlá, patrová, se sálem, a je tudíž dostatečná pro všechny žáky z vesnice. Kromě základního vzdělávání vojvodovských žáků v ní byla zavedena i výuka českého jazyka, dějin a psaní a čtení latinkou.“
 
   V současné době není objekt udržovaný a chátrá.