alendárium 1931 — 1940

 
Pohyb a počet obyvatel   Datum   Události
         

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Do Vojvodova přichází z ČSR
Karel Konopka. Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

„Obec čítá přibližně 630 obyvatel,
120 rodin a 96 stavení.“ 1931 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obec Vojvodovo získala po 31 letech statut obce.
Statut mu byl přiznán dekretem č. 162 vyhlášeným
8. dubna roku 1931. Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ve Vojvodovu byl založen spolek pro lidovou
osvětu – „čitalište“ Pozn.; („Češi se jeho zakládání
neúčastnili a dokonce ani po založení si nepřáli
být jeho členy“). Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Přistěhoval se „ovčák Dragan Lazarov
z horské vesnice, který se zabývá nákupem
a prodejem ovcí a jehňat. Přesvědčoval
zdejší rodáky, že by bylo dobré, aby si opatřili
ovce, že dávají vlnu a mléko, až si v průběhu
několika let skoro každá rodina zakoupila
několik ovcí, z nichž měli v průběhu roku
jehňata, vlnu a mléko.“ Pozn.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Ve Vojvodově žije „106 rodin českých
(485 osob), 23 slovenských (91 osoba),
4 bulharsko-české a 4 rusko-české.
Dětí povinných školou bylo 98 českých
a 22 slovenské. Bulharů bylo 32 rodiny
se 127 členy“. Pozn.
 

 

 

1932


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. května — 3. června
Vladimír Míčan provádí „evangelisační návštěvu“
do Bulharska, během které stráví několik dní
i ve Vojvodovu. Na základě této návštěvy posléze
sepíše odpovídající partie (str. 101-139) knihy:
Míčan, Vladimír (1934) Nevratem v nový svět.
O československých osadnících, jejich
náboženských,školských, osvětových,
hospodářských aj. poměrech v Bulharsku,
Brno: Knižnice Biblické jednoty.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Do Vojvodova přichází ze Svaté Heleny
Adolf Filip (hlava rodiny čítající 3 osoby). Pozn.


1933

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ze zdravotních důvodů Vojvodovo opouští
první český učitel Jan Findeis. Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Do Vojvodova přichází ze Svaté Heleny
Karel Filip (hlava rodiny čítající 2 osoby). Pozn.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 V roce 1934 obývá Vojvodovo 798 osob:
527 Čechů, 104 Slováků, 148 Bulharů,
13 Rusů a 6 Srbů. Pozn.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Ve Vojvodově žije „821 obyvatelů, z toho
536 Čechů, 86 Slováků, 186 Bulharů,
10 Rusů a 3 Srbové.“ Pozn.


 


 


1934


 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. prosince — slavnostní otevření
budovy Národního domu T.G. Masaryka. Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příchod učitele Jana Horkého do Vojvodova. Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ve Vojvodovu působí učitelé Bohuslav Prudký
a Alois Horký. Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1934/35 — ve Vojvodovu působí učitelé
Jan Svoboda a Stanislav Uchytil. Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. května — proveden státní převrat,
následně rozpuštěny politické strany
a společenské organizace; výrazně omezeno
je též krajanské školství (řádné školy se mění
na školy doplňovací).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obecní výbor ve Vojvodově je rozpuštěn,
Vojvodovo přestává být samostatnou obcí
a spadá pod obec Bukjovci. Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Odchod metodistického kazatele Harmana
do Mrtvice. Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Několik Bulharů přišlo s nápadem založit v obci
„Kreditní družstvo“ Pozn.. Češi neparticipují.
(Kolem 9. 9.1944 a zejména po tomto datu
se počet členů Kreditního družstva zvýšil.) Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Odchod 12 rodin (62 osob) Pozn. do oblasti
Deli Orman do obce Belinci (Ichtimansko). Pozn.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Ke dni 31. prosince žilo ve Vojvodově
115 krajanských rodin, 582 osob. Pozn.


 


1935    
    1936

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

„V roce 1936. Bilo zabraňino održavi [od državy Pozn.]
žadnej nesmňel prodavat tak senemohlo
aňi koupit.“ Pozn.

    1937

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příchod kazatele Simona Popova do Vojvodova. Pozn.

 
  1939

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. září — je zaznamenáno, že do vesnice přijel
vračanský metropolita Paisij, který (50a)
položil základní kámen pro stavbu nového
pravoslavného kostela. Pozn.
(Kostel je ovšem dokončen až roku 1950. Pozn.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Prokop Maxa, vyslanec Čs. republiky v Bulharsku
navštívil oslavu Čsl. Národního domu
T.G. Masaryka ve Vojvodově. Pozn.

{button}