Kalendárium 1921 — 1930

 
Pohyb a počet obyvatel   Datum   Události
         

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Do Vojvodova přicházejí Wrangelisté. Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 „Obec čítá přibližně 630 obyvatel,
120 rodin a 96 stavení.“ Pozn.


1921

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Odchod kazatele M. Roháčka z obce. Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Starostou Vojvodova je Matuš Štrpka. Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Do Miloslavi na Velkém Žitném ostrově
se odstěhovalo asi 10 rodin, Pozn.
tj. cca 40 osob, byli to: Ondrej Louci,
Štefan Louci, Ján Louci, Matúš Štrpka,
Ondrej Štrpka, Matúš Štrpka ml., Štefan Sak,
Václav Švejda, Václav Pitra a další,
celkem 40 osob. Někteří (Štefan Sak,
Štefan Sak nejml., Juraj Sak Pozn.)
se vrátili zpět. Pozn.

 

1922- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

„Svolána porada církve metodistické do Vojvodova,
která usnesení staršovstva schválila, kazatele
Martina R. Pozn.zbavila práva kazatele a vypustila
ho i ze seznamu svého členstva.“ Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jako mladý pastor do Vojvodova
je vyslán Gotlib Koval. Pozn.

 
  1923

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1920 — 1923)
Vláda Alexandra Stambolijského
(„zemědělská diktatura“).


 
  1924

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vojvodovo navštěvuje kazatel František Křesina
z Prahy a činí první návrh
na zřízení české školy. Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vojvodovo navštěvuje Josef Hříbek.
O své návštěvě referuje in: Hříbek: 1927.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Do Vojvodova přichází pozdější
vojvodovský řezník Josef Skládal. Pozn.
 


1925
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

„Došlo k rozdělení na církev Metodistickou
a Svobodní bratři (v čele s Kowálem).“ Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vybudována úzkokolejná železniční trať
Červen Brkat – Orechovo. Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Starostou Vojvodova je Václav Dvorský,
zástupcem Alois Kňourek, radní: Anton Hrůza,
Metodij Stančev, J. Filip, J. Kopřiva,
J. Švejda, Milan Milanov. Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Splynutí spolku „Čech“ se spolkem
„Národní dům T.G. Masaryka“.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Do Vojvodova přichází Martin Roháček
ze Staré Turé s manželkou.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Vojvodovo čítá 768 obyvatel. Pozn.
 


1926


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příchod maďarského metodistického
kazatele Jozefa Harmana do Vojvodova. Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. května — Starostou Vojvodova se stává
Alois Kňourek, zástupcem Metodij Stančev. Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. října — Příchod prvního českého učitele
Jana Findeise do Vojvodova;
zřízena čsl. škola doplňovací
(vyučování začíná 15. října). Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vojvodovo obývá 713 osob. Pozn.

 

 

1927


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1927/1928?)
Zřízena jedna třída progymnázia (školy občanské);
uzavřena byla o dva roky později,
ve školním roce 1929/1930. Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bylo ve Vojvodově 691 Pozn. obyvatel.
Z toho bylo 476 Čechů, 74 Slováků, 127 Bulharů,
15 Rusů, 1 říšský Němec – vlastně lužický Srb,
Boholub Kowal z církve dítek Božích,
1 rodina (čtyřčlenná Pozn.) maďarská
– kazatele církve metodistické.“ Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Přibližně 80 osob odchází z Vojvodova
do Argentiny. Pozn. Mimo jiné to byli:
Rudolf Boháček (hlava rodiny čítající 5 osob),
Karel Čížek (hlava rodiny čítající 5 osob),
Václav Dvorský (spolu se synem Václavem),
Štěpán Eliáš (hlava rodiny čítající 5 osob),
Václav Filip (hlava rodiny čítající 7 osob),
Ondrej Gajan (s manželkou Zuzanou),
Blahouš Hrůza (hlava rodiny čítající 2 osoby),
Jan Hrůza (hlava rodiny čítající 2 osoby),
Honzík Hrůza (hlava rodiny čítající 5 osob),
Karel Hrůza (hlava rodiny čítající 5 osob),
Matěj Hrůza (se synem Josefem), Jindřich
Hrůza (hlava rodiny čítající 2 osoby), Barbora
Kňourková (hlava rodiny čítající 4 osoby),
Josef Kopřiva (hlava rodiny čítající 5 osob),
Rudolf Kopřiva (hlava rodiny čítající 3 osoby),
Ludvík Kopřiva (hlava rodiny čítající 2 osoby),
Rudolf Eliáš, Jiří Pitra (se synem Karlem),
Václav Pitra (hlava rodiny čítající 5 osob),
Josef Pitra (hlava rodiny čítající 6 osob),
Alois Pitra (hlava rodiny čítající 3 osoby),
Josef Pitra (hlava rodiny čítající 9 osob),
Josef Pitra (hlava rodiny čítající 7 osob),
Ondřej Samuel (hlava rodiny čítající 3 osoby),
Jaroslav Sauer (hlava rodiny čítající 5 osob)
a Ludvík Sauer (hlava rodiny čítající 3 osoby). Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -

 Z obce Ljuti Dol na vračansku se přistěhoval
pozdější letopisec Vojvodova
Neco Petkov Necov. Pozn.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

1928

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Založena místní odbočka Čsl. Národního domu
T.G. Masaryka v Sofii. Pozn.

- - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Započalo se s výstavbou pravoslavného kostela
sv. Ivana Rilského (dokončen r. 1950). Pozn.
 

    1929

- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Začátkem školního roku byla „pro restrikci učitelstva
a nedostatek žáků“ pod vou letech zavřena jediná
třída progymnasia, tedy školy občanské. Pozn.

    1930

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Začíná se se stavbou budovy Národního domu
T.G. Masaryka. Pozn.