Kalendárium 1870 - 1900

 
Pohyb a počet obyvatel   Datum   Události
         

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  1878
► 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Osvobození Bulharska.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  1880

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(20. května) Bulharským knížetem Alexandrem
Battenbergským byl vyhlášen, coby dekret č. 222,
Zákon o osídlení neosídlené země, který byl
následně zveřejněn v Úředním listu
(Dăržaven vestnik) č. 46, ze dne 31. května.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Svatou Helenu opouští přibližně
35 rodin Pozn., které míří do Bulharska.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Pavel Červeňák (hlava rodiny čítající 6 osob),
Ondrej Gajan (hlava rodiny čítající 6 osob),
Martin Gajan, Jozef Gajan opouštějí obec
Padina (Srbsko) a směřují do Bulharska). Pozn. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pavel Chlebík (hlava rodiny čítající 4 osoby)

 a Jan Chlebík opouštějí obec Kovačica
(Srbsko) a směřují do Bulharska. Pozn.  


1897


Pozn.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adam Benka (hlava rodiny čítající 2 osoby)
opouští obec Kovačica (Srbsko) a směřuje
do Bulharska. Pozn.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ján Fabouk opouští (hlava rodiny čítající 6 osob)
obec Ašanja (Srbsko) a míří do Bulharska. Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Michal Majo (hlava rodiny čítající 4 osoby),
Peter Majo (hlava rodiny čítající 2 osoby),
Matúš Štrpka (hlava rodiny čítající 6 osob)
a Matúš Štrpka (ml.?) opouštějí Pitvaroš
(Maďarsko) a směřují do Bulharska. Pozn.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Příchod svatohelenčanů na Sesek.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18 rodin Pozn. se hned po žních roku 1898 Pozn.
vrátilo ze Seseku zpět na Svatou Helenu.
Kromě pěti, které upadly v zapomnění,
se jednalo o rodiny Josefa Boháčka,
Štěpána Černíka, Vincence Černíka,
Štěpána Dobiáše, Jana Filipa, Jana Hrůzy,
Jana Jelínka, Tomáše Karbuly, Josefa Kňourka,
Josefa Krupicy, Ferdinanda Křivánka, Karla Pitry
a Štěpána Pitry(Michalko 1936: 57-58).
Na Seseku tak zůstaly tyto české rodiny:
rodina Josefa Čížka, Josefa Dobiáše,
Františka Dvorského, Josefa Filipa I.,
Josefa Filipa II., Matěje Filipa, Antonína Hrůzy,
Jiřího Hrůzy, Matěje Hrůzy, Aloise Karbuly,
Františka Karbuly, Josefa Karbuly,
Václava J. Karbuly, Josefa Klepáčka,
Františka Kopřivy, Josefa Křivánka, Jana Pitry,
Matejě Pitry, Václava J. Pitry, Václava Pitry,
Josefa Bauera a Františka Švejdy. Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 (září 1898) Pozn. Místo 18 českých rodin, které
Sesek opustily a vrátily se zpět na Svatou Helenu,
stěhuje se 18 slovenských rodin z Mrtvice. Pozn. 
Jednalo se konkrétně o rodiny Adama Balaša Pozn.,
Adama Bakoša, Jána Benku, Miša Beňu,
Pavla Červenáka, Pavla Dudáša, Ondreja Fabovka,
Pavla Fabovka I., Pavla Fabovka II.,
Ondreja Gajana, Pavla Galáta, Martina Chlebíka,
Pavla Kolára, Tomáša Kolára, Štefana Maršala,
Pavla Saku, Ondreja Vodára a jedné rodiny
neznámého jména.Pozn.


 

 

 

 


1898    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Ondrej Lóci (hlava rodiny čítající 4 osoby),
Jan Lóci, Štefan Lóci, Mária Saková
(hlava rodiny čítající 4 osoby), Štefan Sak,
Štefan Sak (nej)ml., Juraj Sak, Michal Štrpka,
Martin Štrpka a Michal Štrpka (nej)ml. opouštějí
Pitvároš (Maďarsko) a směřují do Bulharska.Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Ján Samuel (hlava rodiny čítající 6 osob),
Ján Samuel (nej)ml. a Ondej Samuel
opouštějí Nadlak a míří do Bulharska.Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Ján Papp (hlava rodiny čítající 8 osob)
opouští Nadlak a míří do Bulharska.Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Ján Samuel, Ján Samuel (nej)ml. a Ondrej Samuel
opouštějí Nadlak a míří do Bulharska.Pozn.
1899
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

„Asi 250 Pozn. Bulharů s popem včele
ozbrojených rýči, motykami, kosami a vidlemi
přitáhlo o svatodušních svátcích Pozn.
k českým domkům a jeden z vůdců
řekl Čechům: „Budete-li se nám protivit,
ani duše živa nezůstane.“ A dali se do práce:
stavení rozbořili, studni zničili,
pastvisko rozkopali“. Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Podle výsledků sčítání obyvatelstva obývalo
v roce 1900 Sesek 191 osob, z toho
109 mužů a 82 žen (Češi: 71 mužů a 53 žen;
Slováci: 23 mužů a 17 žen; ostatní byli podle všeho
banátští Bulhaři – katolíci). Pozn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Odchod ze Seseku.

1900- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Založení bezejmenné vsi.

 
{button}