Secká Milena

Secká Milena

PhDr. Milena Secká, CSc.

Narozena: 1957

 

Vzdělání:
FF UK Praha, obor etnografie-historie
 
Přehled zaměstnání:

Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV (1974 –1993)
Vedoucí knihovny Náprstkova muzea (od 1993)

 

V letech 1975–1981 vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obory etnografie-historie. Již za studia se věnovala výzkumu etnických procesů v českém pohraničí 20. století se zájmem o jednotlivé menšiny. Jako vědecký pracovník Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV (1974 –1993) v tomto studiu pokračovala, především se zájmem o Čechy a Slováky žijící mimo území své vlasti. Od roku 1993 je zaměstnána v Národním muzeu – Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur, kde spravuje knihovní sbírky. Středem jejího zájmu je na prvním místě historie muzea a osobností s ní spojených především v kontextu 19. století, ale také otázka krajanů a jejich kontakty s mateřskou zemí. Veškerou svou veřejnou činností (spolupráce s rozhlasem, televizí, přednášky) se snaží popularizovat toto téma a seznamovat veřejnost s životem a dílem velkých osobností naší minulosti. V Náprstkově muzeu i mimo ně připravila již více než 25 výstav, z nichž některé byly vytvořeny speciálně pro zámoří (USA, Thajsko, africké státy). Na svém kontě má rovněž značný počet odborných i populárně naučných článků a statí. V roce 1996 obnovila při Náprstkově muzeu činnost Amerického klubu dam, jehož je předsedkyní.

 


Publication by same authorČeska menšina žijící v rumunském Gerniku
Nástin materiální a duchovni kultury
Category: Reemigrace

Category: Reemigrace