Jakoubek Marek

Jakoubek Marek

doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D. et Ph.D.

Narozen: 13. březen 1975

Antropolog, vysokoškolský pedagog a odborný publicista.

 

Přehled zaměstnání
2001 – 2003: externí přednášející na Centru romistiky při Pedagogické fakultě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
2001 – 2003: externí přednášející na katedře obecné antropologie Fakulty humanitních studií UK v Praze
2002 – 2004: externí výzkumný pracovník Centra pro výzkum vývoje osobnosti a etnicity Univerzity Karlovy
2002 – doposud: přednášející na katedře antropologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
2014 – doposud: ředitel Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 
Vzdělání a akademická kvalifikace
1996 – 1999: studium Obecné antropologie na FSV UK (ukončeno titulem Mgr.)
2001 – 2006: postgraduální studium na katedře teorie kultury (kulturologii), Filosofické fakulty University Karlovy v Praze (ukončeno titulem PhD.)
2012: docent, habilitační práce s názvem „Vojvodovo - etnologie krajanské obce v Bulharsku“
 

Absolvent obecné antropologie na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Začínal jako odborný asistent na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V letech 2002–2004 výzkumný pracovník Centra pro výzkum vývoje osobnosti a etnicity UK. Vyučuje na Katedře obecné antropologie Fakulty humanitních studií UK a v Centru romistiky při Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V roce 2014 byl jmenován ředitelem Ústavu etnologie na pražské Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.

Člen několika akademických společností, editor, překladatel a autor odborných publikací z oboru romská kultura a česko-(slovensko)-bulharská krajanská problematika.

S manželkou Lenkou J. Budilovou, také antropoložkou, mají dvě dcery a žijí v Rudné u Prahy.